Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB  2022
Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2022

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2022

Vojenský historický ústav (VHÚ) sa v dňoch 10. - 12. mája 2022 zúčastnil na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2022. V priestoroch Výstaviska Incheba prezentoval odbornej, ale aj laickej verejnosti zaujímavé zbierkové predmety z fondu piešťanského Vojenského historického múzea a bohatú …

Čítať viac

Vojenský historický ústav súčasťou 2. ročníka Festivalu letectva v Piešťanoch

Po dvojročnej prestávke, ktorá bola zavinená pandémiou ochorenia COVID-19, sa dňa 6. mája 2022 na letisku v Piešťanoch otvorili brány 2. ročníka Festivalu letectva 2022. Podujatie sa organizovalo pri príležitosti 103. výročia tragickej smrti vojaka, vedca, diplomata a štátnika generála Dr. Milana…

Čítať viac
Doslova historická spolupráca
Doslova historická spolupráca

Doslova historická spolupráca

Dve inštitúcie spadajúce pod rezort obrany – Múzeum SNP a Vojenský historický ústav nadviazali spoluprácu aj takto oficiálne, podpisom vzájomnej dohody. Na jej základe budú spolupracovať napríklad v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, archívnej, múzejnej, či vzdelávacej oblasti. Tento krok pod…

Čítať viac

Poďte s nami po stopách vojenskej histórie

Projekt "Poďte s nami po stopách vojenskej histórie", je výsledkom prepojenia všetkých stálych múzejných expozícií, ktoré sú v správe Vojenského historického ústavu a Múzea SNP na Slovensku. Týmto spoločným prepojením sa budete môcť zoznámiť s vojenskou históriou Slovenska od rokov 1848/49 až …

Čítať viac
Informujeme

Avízo - Noc múzeí a galérií 2022

Vojenský historický ústav („VHÚ“) sa pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky,  dňa 14. mája 2022 zapojí už do 18. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2022, ktoré sa reali…

čítať viac »

Členský preukaz Československého ústavu v Londýne

Imigračná politika Veľkej Británie na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia bola do veľkej miery poznačená návalom cudzincov, ktorí na ostrovy utekali nielen pred hrôzami vojny, ale aj z ekonom…

čítať viac »

​Účasť vojenských múzejníkov na podujatí v Banskej Bystrici

O tom, že spolupráca medzi Vojenským historickým ústavom a Múzeom Slovenského národného povstania sa naďalej úspešne rozvíja, potvrdzuje aj účasť vojenských múzejníkov zo Svidníka na podujatí organ…

čítať viac »

Vedomostná súťaž „Svidník a okolie v čase druhej svetovej vojny“

Dňa 6. mája 2022 si po viac ako dvojročnej odmlke, zapríčinenej mimoriadnou situáciou súvisiacou so šírením sa ochorenia Covid-19, žiaci piatich základných škôl sídliacich vo Svidníku mohli opäť zm…

čítať viac »

Brigádny generál in memoriam Karol PEKNIK

Narodil sa 20. apríla 1900 v Pezinku v rodine kováča Pavla a Evy, rodenej Ženišovej. Nižšie gymnázium navštevoval v rokoch 1911 – 1915 v Bratislave, potom do roku 1918 študoval vo Vojenskej vyššej …

Ďalšie osobnosti

Členský preukaz Československého ústavu v Londýne

Imigračná politika Veľkej Británie na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia bola do veľkej miery poznačená návalom cudzincov, ktorí na ostrovy utekali nielen pred hrôzami vojny, ale aj z ekonom…

Ďalšie exponáty