Archív

Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť týchto časopisov nemožno reprodukovať, kopírovať, uchovávať ani prenášať prostredníctvom nijakých médií – elektronických, mechanických, rozmnožovacích či iných – bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora a Vojenského historického ústavu.


Vojenská história - 2021

Vojenská história - 2021
1 / 2021 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 15.23 MB)

Vojenská história - 2020

Vojenská história - 2020
1 / 2020 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.86 MB)
2 / 2020 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 11.01 MB)
3 / 2020 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 25.51 MB)
4 / 2020 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 4.85 MB)

Vojenská história - 2019

Vojenská história - 2019
1 / 2019 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 11.2 MB)
2 / 2019 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 9.15 MB)
3 / 2019 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 11.11 MB)
4 / 2019 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 7.72 MB)

Vojenská história - 2018

Vojenská história - 2018
1 / 2018 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.74 MB)
2 / 2018 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.75 MB)
3 / 2018 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.39 MB)
4 / 2018 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.62 MB)

Vojenská história - 2017

Vojenská história - 2017
1 / 2017 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.7 MB)
2 / 2017 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.78 MB)
3 / 2017 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.81 MB)
4 / 2017 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 6.46 MB)

Vojenská história - 2016

Vojenská história - 2016
1 / 2016 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.31 MB)
2 / 2016 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.08 MB)
3 / 2016 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.11 MB)
4 / 2016 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 5.87 MB)

Vojenská história - 2015

Vojenská história - 2015
1 / 2015 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.81 MB)
2 / 2015 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 6.51 MB)
3 / 2015 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.95 MB)
4 / 2015 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.64 MB)

Vojenská história - 2014

Vojenská história - 2014
1 / 2014 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.18 MB)
2 / 2014 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.83 MB)
3 / 2014 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2 MB)
4 / 2014 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3 MB)

Vojenská história - 2013

Vojenská história - 2013
1 / 2013 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.05 MB)
2 / 2013 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.6 MB)
3 / 2013 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.73 MB)
4 / 2013 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.56 MB)

Vojenská história - 2012

Vojenská história - 2012
1 / 2012 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.4 MB)
2 / 2012 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.05 MB)
3 / 2012 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.13 MB)
4 / 2012 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.74 MB)

Vojenská história - 2011

Vojenská história - 2011
1 / 2011 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.23 MB)
2 / 2011 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.7 MB)
3 / 2011 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.51 MB)
4 / 2011 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.28 MB)

Vojenská história - 2010

Vojenská história - 2010
1 / 2010 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.01 MB)
2 / 2010 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.59 MB)
3 / 2010 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 5.73 MB)
4 / 2010 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.09 MB)

Vojenská história - 2009

Vojenská história - 2009
1 / 2009 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.79 MB)
2 / 2009 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.62 MB)
3 / 2009 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.66 MB)
4 / 2009 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.13 MB)

Vojenská história - 2008

Vojenská história - 2008
1 / 2008 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.9 MB)
2 / 2008 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.12 MB)
3 / 2008 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.23 MB)
4 / 2008 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.26 MB)

Vojenská história - 2007

Vojenská história - 2007
1 / 2007 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.95 MB)
2 / 2007 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.31 MB)
3 / 2007 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.43 MB)
4 / 2007 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.74 MB)

Vojenská história - 2006

Vojenská história - 2006
1 / 2006 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.44 MB)
2 / 2006 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.37 MB)
3 / 2006 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.75 MB)
4 / 2006 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 4.63 MB)

Vojenská história - 2005

Vojenská história - 2005
1 / 2005 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.37 MB)
2 / 2005 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.48 MB)
3 / 2005 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.76 MB)
4 / 2005 (Plný text)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.26 MB)

Vojenská história - 2004

Vojenská história - 2004
1 / 2004 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 22.84 kB)
2 / 2004 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 23.01 kB)
3 / 2004 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 20.41 kB)
4 / 2004 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 21.37 kB)

Vojenská história - 2003

Vojenská história - 2003
1 / 2003 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 36.16 kB)
2 / 2003 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 36.79 kB)
3 / 2003 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 37.93 kB)
4 / 2003 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 37.05 kB)

Vojenská história - 2002

Vojenská história - 2002
1 / 2002 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 36.22 kB)
2 / 2002 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 36.87 kB)
3, 4 / 2002 (Obsah)
PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 37.56 kB)
1 2 »