Komisia na tvorbu zbierok


Na základe § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách s o ochrane predmetov kultúrnej hodnota a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Organizačného poriadku VHÚ Bratislava č. p. VHÚ – 505/2011 a Organizačného a rokovacieho poriadku „Komisie na tvorbu zbierok“ VHM Piešťany č. VHÚ-328/2016, zriaďujem od 27. 6. 2016 komisiu na tvorbu zbierok pre rok 2016 v zložení:

Predseda:

Mgr. Peter KADLEC, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Tajomník:

Mgr. Viera JURKOVÁ,  VHÚ  Múzejné oddelenie VHM Piešťany 

Členovia:

Karol ANTALÍK, externý spolupracovník VHÚ Bratislava

mjr. Mgr. Miroslav BURČÍK,  VHÚ riaditeľstvo

Bc. Tomáš HANICH, VHÚ  Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Mgr. Peter HOLÍK, VHÚ  Múzejné oddelenie VHM Svidník

Ing. Peter HORNOK, Agentúra správy majetku MO SR

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., VHÚ  Odbor vojensko-historických výskumov 

Ing. Milan KUBIZNIAK, VHÚ riaditeľ VHM Piešťany

Ing. Martin MIKLAN, VHÚ  Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Edita POPLUHÁROVÁ, VHÚ  Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Mgr. Jerguš VÁRY, VHÚ  Múzejné oddelenie VHM Piešťany

 
Názov súboru PDF
Organizačný a rokovací poriadok Komisie na tvorbu zbierok VHM Piešťany VHÚ Bratislava PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.52 MB)