Komisia na tvorbu zbierok

Na základe § 9 ods. 3 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Organizačného poriadku VHÚ č. VHÚ-141/2016 a Organizačného  a rokovacieho poriadku Komisie na tvorbu zbierok VHM Piešťany   zriaďujem    od 1.1.2018  komisiu  na  tvorbu zbierok pre rok 2018 v zložení:

Predseda:

Mgr. Peter KADLEC, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Tajomník:

Mgr. Viera JURKOVÁ,  VHÚ  Múzejné oddelenie VHM Piešťany 

Členovia:

Karol ANTALÍK, externý spolupracovník VHÚ Bratislava

pplk.. Mgr. Miroslav BURČÍK,  VHÚ – riaditeľstvo

mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK, VHÚ – riaditeľ VHM Piešťany

kpt. Ing. Miroslav BLAHUT – vedúci múzejného oddelenia  VHM Svidník

Bc. Tomáš HANICH, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Mgr. Peter HOLÍK, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Svidník

Ing. Peter HORNOK, Agentúra správy majetku MO SR

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., VHÚ – Odbor vojensko-historických výskumov 

Ing. Martin MIKLAN, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Edita POPLUHÁROVÁ, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Mgr. Jerguš VÁRY, VHÚ – Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Mgr. Juraj KOPECKÝ, VHÚ - Múzejné oddelenie VHM Piešťany

Tomáš TKÁČIK,VHÚ - Múzejné oddelenie VHM Piešťany
 
Názov súboru PDF
Organizačný a rokovací poriadok Komisie na tvorbu zbierok VHM Piešťany VHÚ Bratislava PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 3.53 MB)