Svidník

V tesnej blízkosti areálu múzea sa nachádza Pamätník sovietskej armády. Pamätník bol postavený v roku 1954 na základe projektu Ing. arch. K. Lodra, V. Šedivého a J. Krumprechta. Autormi sochárskych prác sú akademickí sochári: O. Kozák, J. Hana, F. Gibala. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov. Pred pamätníkom je umiestnená bronzová socha sovietskeho vojaka. Jej autormi sú J. Bartoš a J. Hana. V komplexe pamätníka je vojnový cintorín, ktorý tvoria štyri masové hroby. V hroboch je pochovaných vyše 9 000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli na území východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. V roku 1961bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Pamätník sovietskej armády
Pohľad na Pamätník sovietskej armády
Súsošie od akad. sochára F.Gibalu Smelý pohľad do budúcnosti
Bronzová socha sovietskeho vojaka v popredí Pamätníka sovietskej armády
Symbolické hrobky padlých príslušníkov sovietskej pechoty, tankistov, delostrelcov a letcov
Kríž, ktorý bol na cintoríne znova umiestnený v roku 2004
Pietna spomienka pri Pamätníku sovietskej armády, 73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, 6. 10. 2017
Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom, 19. 1. 2017
Sanácia pylónu Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku, august 2017