Vedenie a riaditeľstvo VHÚ

  VEDENIE VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., riaditeľ VHÚ +421 2/482 077 03
PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., riaditeľ odboru VHV – zástupca riaditeľa VHÚ  +421 2/482 077 02
Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., riaditeľ VHA +421 2/482 077 12
mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK, riaditeľ VHM +421 33/791 3801

RIADITEĽSTVO VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

pplk. Mgr. Miroslav BURČÍK, vedúci starší dôstojník- odborný špecialista +421 2/482 077 07
por. Ing. Petra ČULÁKOVÁ, dôstojník riaditeľstva +421 2/482 077 07
Alena REMŠÍKOVÁ, odborný referent (VS) +421 2/482 077 03
František PÁLKA, samostatný referent – technik BOZP +421 2/482 077 06
Ing. Štefan KUKUMBERG, vedúci oddelenia logistického zabezpečenia a služieb +421 9/603 190 08
Ing. Ivan BOLEBRUCH, odborný referent - špecialista +421 2/482 077 06
Ing. Jozef KUSALA, odborný referent - špecialista +421 9/603 190 08
Tamara FILLOVÁ, odborný referent +421 2/482 077 06
Mgr. Alena BALÁŽIKOVÁ, vedúca skupiny finančného a personálneho zabezpečenia +421 2/482 077 04
Eva BUDZAKOVÁ, odborný referent +421 2/482 077 05
Mgr. Ivana ANTOŠOVÁ, odborný referent +421 2/482 077 05