Pracovníci VHA

 

Mgr. Peter KRALČÁK, PhD., riaditeľ  VHA +421 2 482 077 12
PhDr. Milena BALCOVÁ +421 2 482 077 16
Ing. Milan ONDRUŠ +421 2 482 077 15
Mgr. Viktor GABÁNI +421 2 482 077 15
PhDr. Andrea GAJDÁČOVÁ +421 2 482 077 20
Mgr. Katarína IVANIČOVÁ +421 2 482 077 16
Jana ZAHRADNÍČKOVÁ +421 2 482 077 14
Mgr. Nikoleta VARGOVÁ +421 2 482 077 14
Mgr. Darina JURČOVÁ-GLINOVÁ +421 2 482 077 20