Smernice k verejnému obstarávaniu


Názov súboru PDF
Smernica VHÚ o verejnom obstarávaní PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 39.82 MB)
dodatok č. 1 k Smernici VHÚ o verejnom obstarávaní PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.65 MB)
Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 15/2014 o verejnom obstarávaní PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 985.01 kB)
ZÁKON z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 448.1 kB)