Múzejné oddelenie Piešťany

VHM - Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. Dňa 25. septembra 2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom  „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu.  

V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca 2. svetovej vojny až po rok 1992, ako aj technika, ktorú používala Armáda Slovenskej republiky, následne Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách.
 
Ťažisko expozície je v hale 1 (H1), v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a  techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992. V hale číslo 2 (H2)  je vystavovaná ľahká obrnená technika. V hale číslo 3 (H3) je vystavovaná ťažká pásová technika. Ďalšie unikátne veľkorozmerné  múzejné  prírastky v expozícii boli v lete 2017 umiestnené v novodobudovanom prístrešku P2.

V roku 2015 pribudli do múzea moderné IKT prostriedky, ako napriklad interaktivne dotykové infokiosky, infopanely, navádzacie a informačné staničky po expozícii, či ďalšie multimediálne technológie. Návštevníci VHM okrem iného môžu vzhliadnuť 3D animáciu, ktorá predstavuje top 12 zbierkových predmetov z Piešťan, Svidníka a z vyhliadkovej veže na Dukle. Múzeum ponúka aj 27-minútový dokument Oceľové ticho o Vojenskom historickom ústave. Okrem predstavenia jeho úloh a činnosti približuje aj najvýznamnejšie medzníky vojenskej histórie Slovenska od vypuknutia prvej svetovej vojny až po studenú vojnu.

Múzejné oddelenie Piešťany registruje k 31. decembru 2018 v zbierkovom fonde 8 981 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.
2019-02-27_VHM_Expozicia_002             
Nová expozícia techniky Protivzdušnej obrany
 

mapa_piestany_2019

Plán expozície VHM Piešťany (2019)


Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách:

Ťažisko expozície je v hale číslo 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a  techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992.

V hale číslo 2 je vystavovaná ľahká obrnená technika

V hale číslo 3 je vystavovaná ťažká pásová technika.

Vonkajšia expozícia je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov:

Okrem prezentácie zbierkových predmetov v stálej expozícii sa múzejné oddelenie Piešťany prezentuje verejnosti múzejnou technikou pri rekonštrukciách historických bojov napr. „ Tankové dni Laugarício" v Trenčianskych Stankovciach, „Südwind" v Pohronskom Ruskove , prezentáciou zbraní pri príležitosti „ Dňa detí s OS SR" a organizovaním prezentačných akcií v rámci  „Noci  múzeí", a  „Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi".

 
Otváracia doba:
(Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany)
 
jún až september:
utorok až nedeľa vstup do múzea: 
10.00, 13.00, 15.00 hod.
 
október až máj (vopred nahlásené skupiny v počte 10 až viac osôb):
utorok až piatok vstup do múzea: 
10.00, 13.00 hod.

Technická prestávka od 12.00 – 13.00 hod.

Vstupné:

Dospelí: 1.00 € 
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR, držitelia preukazu ZŤP, invalidní dôchodcovia, členovia (Zväzu múzeí na Slovensku,  Slovenskej historickej  spoločnosti pri SAV,  Spoločnosti slovenských archivárov) a deti do 15 rokov - vstup zdarma


Návštevný poriadokLogo_PDF

 Informačná tabuľa (2019): LOGO JPG

Informačná tabuľa VHM - Expozícia Piešťany 2019