Múzejné oddelenie Piešťany

Múzejné oddelenie Piešťany sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. Dňa 25.9.2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom “ Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“. Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených 18 500 predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách.
Múzejné oddelenie Piešťany registruje k 31.12.2016 v zbierkovom fonde 8 471 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.
VHÚ-VHM Piešťany - MiG-29 a ďalšia letecká technika - foto Čaplovič 27 11 2012
 
                           
                      Pohľad na lietadlá MiG 29A, ktoré obohatili zbierkový fond VHM Piešťany (november 2012)
 

Vnútorná expozícia je umiestnená v troch halách:

Ťažisko expozície je v hale číslo 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a  techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992.

V hale číslo 2 je vystavovaná ľahká obrnená technika

V hale číslo 3 je vystavovaná ťažká pásová technika.

Vonkajšia expozícia je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov:

Okrem prezentácie zbierkových predmetov v stálej expozícii sa múzejné oddelenie Piešťany prezentuje verejnosti múzejnou technikou pri rekonštrukciách historických bojov a organizovaním prezentačných akcií spojených s dynamickými ukážkami pri rôznych príležitostiach, napr. „Noc múzeí“, „Deň detí“, „Ozbrojené zložky deťom“ a iné.
 

 
Otváracia doba:
(Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany)
 
jún až september:
utorok až nedeľa vstup do múzea: 
10.00, 13.00, 15.00 hod.
 
október až máj (vopred nahlásené skupiny v počte 10 až viac osôb):
utorok až piatok vstup do múzea: 
10.00, 13.00 hod.

Technická prestávka od 12.00 – 13.00 hod.

Vstupné:

Dospelí: 1.00 € 
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR,členovia (Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV,  Spoločnosti slovenských archivárov)  a deti do 15 rokov -  vstup zdarma


Návštevný poriadokLogo_PDF

Mapa stálej expozície:

VHÚ - Expozícia Piešťany_resize

 Informačná tabuľa: LOGO JPG

Informačná tabuľa VHM - Expozícia Piešťany -  brána - Final 19.5.2016