Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944
Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Armáda v povstaní – Slovenské národné povstanie 1944

Dňa 11. júla 2019 sa v Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutočnila vernisáž výstavy ARMÁDA V POVSTANÍ – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944. Výstavu pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania pripravili Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Vojenský historický ...

Čítať viac

Otvorenie Vyhliadkovej veže na Dukle

Vážení návštevníci, dňom 25.6.2019 je Vyhliadková veža na Dukle opätovne sprístupnená pre širokú verejnosť v štandardných otváracích hodinách.   Tešíme sa na Vás.  

Čítať viac

Medzinárodná vedecká konferencia „Ozbrojené sily a československý štát“

V dňoch 18. – 19. júna 2019 sa v Brne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Ozbrojené sily a československý  štát“. Organizovala ju Katedra vojenského umenia Univerzity obrany – Brno. Výnimočnosť medzinárodnej vedeckej konferencie spočívala aj v tom, že v tomto roku nebola zorg...

Čítať viac

Spomienkové podujatie vo Zvolene

13. júna 2019 sa v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene uskutočnila prednáška Mgr. Petra Chorváta, PhD. Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek. Referát pracovníka Odboru vojensko-historických výskumov bol súčasťou spomienkového podujatia pri príležitosti 100. výročia víťazs...

Čítať viac
Informujeme

Bilaterálne rokovania v Centre pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru v Postupimi

V dňoch 11. – 13. júna 2019 uskutočnila delegácia Vojenského historického ústavu  Bratislava, v zložení plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., mjr. Ing. Milan Kubizniak a Mgr. Matej Medvecký, PhD., na ...

čítať viac »

Účasť vojenských múzejníkov na festivale múzeí Slovenska

Dňa 10. júna 2019 sa zamestnanci Vojenského historického ústavu - pracovníci  Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea zúčastnili 16. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia s náz...

čítať viac »

Podujatie „Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mládežou“ vo Svidníku

Dňa 5. júna 2019 sa v areáli Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutočnilo podujatie Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mládežo...

čítať viac »

Deň detí s Ozbrojenými silami SR

Dňa 1. júna 2019 sa v areáli letiska v Spišskej Novej Vsi uskutočnil v poradí už 22. ročník podujatia ,,Deň detí s Ozbrojenými silami SR“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratis...

čítať viac »

Generál justičnej služby JUDr. Ivan TREBICHAVSKÝ

Narodil sa 23. 4. 1910 v Trenčíne, v rodine poštového úradníka. V rokoch 1916 – 1920 navštevoval ľudovú školu. V rodnom meste absolvoval tiež štyri ročníky reálneho gymnázia, od roku 1924 v štúdiu ...

Ďalšie osobnosti

Predbehol svoju dobu

Valníkový automobil Praga V3S (vojenský trojtonový špeciál) s výrobným číslom podvozka 9103023 a s výrobným číslom motora 158 347 patrí do zbierkového fondu VHÚ Bratislava – Vojenského historického...

Ďalšie exponáty