Ako získať publikácie

Publikácie vojenských historikov vydané Vojenským historickým ústavom, Ministerstvom obrany SR alebo v iných vydavateľstvách, sú dostupné:
 
  • v predajniach kníh (predajňa Magnet Press, Šustekova 8, Bratislava – publikácie s vojenskou tematikou, ostatné publikácie v bežných kníhkupectvách);
 
 
  • publikácie, ktoré nie sú v kníhkupeckej distribučnej sieti, sú k dispozícii v univerzitných, ústavných, štátnych vedeckých, krajských, okresných knižniciach a tiež v niektorých regionálnych knižniciach;
 
  • práce staršieho vročenia sú rozobraté, v prípade novších kníh, ktoré sa nedajú kúpiť, je tiež možné dohodnúť recipročnú výmenu za titul s vojensko-historickou tematikou, ktorý VHÚ vo fonde knižnice zatiaľ nemá (sedovab@mod.gov.sk).