ZO ZBIEROK VHM

STA Devín 6 x 6 – prototyp

Vozidlo STA DEVÍN je trojnápravový stredný nákladný, terénny automobil 6 x 6 so stálym pohonom zadných dvoch náprav. Bol vyvíjaný ako nástupca starnúcich nákladných vozidiel PRAGA V3S. Zadanie bolo...

Zobraziť viac

Plechová dóza na cigaretové papieriky Olšany

Dvojdielna plechová dóza bola určená ako nádoba na uschovanie a distribúciu cigaretových papierikov značky Olšany. Jednalo sa o komerčne dostupný výrobok, pričom grafika syntetickými emailovými far...

Zobraziť viac

Fotoaparát „Čajka 2“ s objektívom Industar-69

Fotoaparát CHAJKA-II patrí do radu kompaktných „half-frame“ fotografických prístrojov (polovičného formátu) na klasický 35mm kinofilm. Veľkosť filmového poľa pri osvite snímky je 18 x 24mm. Na rozd...

Zobraziť viac

Vyznamenanie Zlatá hviezda Hrdinu ČSSR kpt. in memoriam Rudolfa Jasioka

Čestný titul Hrdina Československej republiky (ČSR) bol spolu s Radom červenej zástavy, Radom červenej hviezdy, medailou Za zásluhy o obranu vlasti a medailou Za službu vlasti oficiálne zriadený na...

Zobraziť viac

Guľomet letecký 12,7 mm UBK

Konštruktér M. E. Berezin začal v roku 1937 projektovať výkonný 12,7-mm synchronizovaný letecký guľomet na pechotný náboj 12,7 x 108 mm. Koncom roka 1938 úspešne absolvoval závodné i polygónne skúš...

Zobraziť viac

Prvý slovenský motocykel - Manet 90

V zbierkovom fonde VHÚ-Vojenského historického múzea sa nachádza niekoľko zaujímavých cestných motocyklov a mopedov, ktoré na jednotlivých vojenských školách, útvaroch a letiskách ČSĽA využívali pr...

Zobraziť viac

26,5 mm nemecká dvojhlavňová signálna pištoľ Luftwaffe Flieger-Leuchtpistole model "L"

19.5.2021 - Pre nemecký zbrojársky priemysel medzivojnového obdobia, resp. obdobia druhej svetovej vojny, bolo, okrem iného, charakteristické aj úsilie využívať pri výrobe zbraní v čo možno najviac...

Zobraziť viac

Československá medaila a sovietsky rad

Hrdinstvo príslušníkov československého zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny bolo ocenené mnohými vyznamenaniami a medailami. Udeľovala ich nielen československá exilová vláda, ale aj kr...

Zobraziť viac

Československý vojnový kríž 1939 a sokolovská medaila

Československý vojnový kríž 1939 s piatimi lipovými ratolesťami bol do zbierok vtedajšieho Dukelského múzea získaný ako pozostalosť po príslušníkovi čs. zahraničnej armády (Veľká Británia, ZSSR) Mi...

Zobraziť viac

Replika bojovej zástavy – 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR

V druhej polovici roka 1944 vznikla myšlienka vybudovať vyššiu československú leteckú jednotku v ZSSR. Tu sa postupne sústreďovali všetci piloti, ktorí preleteli na sovietsku stranu. Mnohí z nich u...

Zobraziť viac
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »