Rada pre vojenskú symboliku

Predseda: plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. – riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava

Podpredseda: prof. PhDr. Leon SOKOLOVSKÝ, CSc. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Tajomník: RSDr. Imrich PURDEK, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Členovia:

Mgr. Milan Ján PILIP – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Eva VALACSAY – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (30/2019)

pplk. Mgr. Jozef KUTAK – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

mjr. JUDr. Eva TONGEĽOVÁ – Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky (108/2020)

Ing. Zdenko ZAŤKO  – Personálny úrad ozbrojených síl Slovenskej republiky (30/2019)

mjr. Ing. Martin PORUBIAK  – pozemné sily (108/2020)

mjr. Mgr. Zdenko BARANEC – vzdušné sily (75/2017)

doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Mgr. Art. Peter VALACH – Slovenská heraldická spoločnosť

Doc. PhDr. Ing. GLEJTEK, PhD. – Filozofická fakulra Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre (8/2021)

                    Dokumenty a zasadania Rady pre vojenskú symboliku

Názov súboru PDF
Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky o zriadení Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 104.87 kB)
Štatút a rokovací poriadok Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 89.54 kB)
Smernica MO SR č. 50-2017 o vojenskej symbolike v znení neskorších predpisov-2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 562.26 kB)
Prvé zasadanie Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 136.38 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 29. októbra 2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 88.5 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 19. novembra 2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 131.62 kB)
Druhé zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 11. februára 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 344.34 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 16. marca 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 827.45 kB)
Tretie zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 9. júna 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 600.68 kB)
Štvrté zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 12. októbra 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 700.77 kB)
Piate zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 24. januára 2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 285.33 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 11.4.2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 559.2 kB)
Šieste zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 20. mája 2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 405.81 kB)
Dodatok k záverom šiesteho zasadania-24.8.2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 310.6 kB)
Siedme riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 23. novembra 2017 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 453.14 kB)
Ôsme riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 25. Januára 2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 343.85 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 2. Mája 2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 274.06 kB)
Deviate riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 10. Októbra 2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 797.02 kB)
Desiate riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 13. Decembra 2018 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 632.05 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku konané dňa 31. Januára 2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 427.18 kB)
Jedenáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 5. Júna 2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 527.23 kB)
Dvanáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 10. Októbra 2019 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 765.37 kB)
Trináste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 13. Februára 2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 647.31 kB)
Štrnáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku zo dňa 11. Júna 2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 1.81 MB)
Pätnáste riadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku konané dňa 9. septembra 2020 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 2.45 MB)
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020
Zo zasadnutí Rady pre vojenskú symboliku 10.10.2019 a 13.2.2020