Rada pre vojenskú symboliku

Predseda: plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. – riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava

Podpredseda: prof. PhDr. Leon SOKOLOVSKÝ, CSc. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Tajomník: RSDr. Imrich PURDEK, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Členovia:

Mgr. Milan Ján PILIP – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

JUDr. Tibor DEMMER – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

pplk. Mgr. Jozef KUTAK – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

mjr. Ing. Ľuboš LÓŽI – Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky

Mgr. Juraj ŠIMKO, PhD. – Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky

mjr. Ing. Vladimír GAŽO – pozemné sily

slob. Róbert MELICHAR – vzdušné sily

doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD. – Vojenský historický ústav Bratislava

Mgr. Art. Peter VALACH – Slovenská heraldická spoločnosť

PhDr. Igor GRAUS, PhD. – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

                    Dokumenty a zasadania Rady pre vojenskú symboliku

Názov súboru PDF
Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky o zriadení Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 104.87 kB)
Štatút a rokovací poriadok Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 89.54 kB)
Novelizácia smerníc MO SR č. 10/2006 o vojenskej symbolike PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 395.09 kB)
Prvé zasadanie Rady pre vojenskú symboliku PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 136.38 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 29. októbra 2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 88.5 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 19. novembra 2015 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 131.62 kB)
Druhé zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 11. februára 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 344.34 kB)
Mimoriadne zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 16. marca 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 827.45 kB)
Tretie zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 9. júna 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 600.68 kB)
Štvrté zasadanie Rady pre vojenskú symboliku 12. októbra 2016 PDF Stiahnuť súbor (Veľkosť súboru - 700.77 kB)
Celkový pohľad na členov Rady pre vopjenskú symboliku
Pri rokovaní, sprava JUDr.T. Demmer, prof. L.Sokolovský-podpredseda rady a PhDr. I. Graus, PhD.
Pohľad na členov Rady pre vojenskú symboliku