Odovzdávanie do archívu

Vzor na stiahnutie: 

označenie zväzku
zoznam odovzdávaných registratúrnych záznamov

 

Prezentácia