Odovzdávanie do archívu

ODOVZDÁVANIE DO ARCHÍVU
Vzor na stiahnutie: 
– označenie zväzku
– zoznam odovzdávaných registratúrnych záznamov