Zahraničná spolupráca

VHÚ sa v oblasti svojej pôsobnosti intenzívne venuje aj rozvoju medzinárodnej spolupráce. V súlade s dlhodobým plánom zahraničných aktivít úspešne rozvíja spoluprácu s partnerskými pracoviskami:
Na multilaterálnej báze rozvíja VHÚ spoluprácu v rámci Pracovnej skupiny vojenskej histórie (Military History Working Group - MHWG), pôsobiacej pod záštitou Konzorcia obranných akadémií a inštitútov bezpečnostných štúdií Partnerstva za mier. Každý rok sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách Pracovnej skupiny vojenskej histórie (Bukurešť – 2001, Praha – 2003, Budapešť – 2004, Viedeň – 2005, Kingston – 2007, Ľubľana – 2008, Bukurešť – 2009, Varšava – 2010, Belehrad – 2011, Viedeň – 2012, Sofia 2013, Bratislava – 2014, Atény – 2015).
 
VHÚ organizoval v roku 2006 v Bratislave v spolupráci so Service Historique de la Defense (Francúzska republika) 6.medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá bola počtom zastúpených krajín /18/, účastníkov /67/, ako aj množstvom príspevkov /30/ najväčšou konferenciou v jedenásťročnej histórii CSWG.

VHÚ pripravil v roku 2014 v Bratislave v spolupráci s Centrom pre vojenskú históriu Kráľovskej dánskej akadémie obrany v Kodani 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov. Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom "Zmena doktrín – využitie minulosti v boji o súčasnosť" sa uskutočnila pod záštitou ministra obrany Slovenskej republiky Martina Glváča. Konferencie sa zúčastnilo štyridsať historikov a vojenských odborníkov na danú problematiku zo štrnástich krajín sveta, ktorí predniesli 21 vedeckých referátov zaradených do 8 tematických blokov.
Zástupcovia Vojensko-historického úradu v Postupime na bilaterálnej návšteve VHÚ Bratislava, jún 2004
Delegácia Múzea poľského vojska vo Varšave vo  VHM v Piešťanoch, september 2004
Krst spoločnej publikácie pracovníkov VHÚ Praha a VHÚ Bratislava Vojenské osobnosti československého odboja 1939-1945, Praha máj 2005
Z rokovaní vo VHÚ so zástupcami Centra pre vojenskú históriu vo Washingtone a Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany, september 2005
Delegácia VHÚ Bratislava počas bilaterálnej návštevy vo Vojenskom ústrednom archíve  v Prahe, september 2005
Delegácia VHÚ Bratislava na bilaterálnej návšteve Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti v roku 2005
Z rokovania 6. medzinárodnej konferencie Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu v Bratislave, apríl 2006
Delegácia VHÚ Bratislava vo Vojenskom úrade historických výskumov vo Varšave, október 2006
Delegácia Ústavu vojenskej histórie Ministerstva obrany Ruskej federácie v Moskve vo VHÚ Bratislava, október 2007
Zástupca Inštitútu politických obranných štúdií a vojenských dejín rumunského ministerstva obrany v Bukurešti na bilaterálnom rokovaní vo VHÚ Bratislava, marec 2008
Zástupcovia VHÚ Bratislava s pridelencom obrany SR vo Francúzsku v priestoroch Musée de l'Armée (Invalidovňa)  v Paríži, apríl 2008
Vystúpenie zástupcu VHÚ Bratislava na 8. medzinárodnej konferencii Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu v Ľubľane, apríl 2008
Delegácia VHÚ v rozhovore s náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl Maďarskej republiky a riaditeľom Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti počas osláv  90. výročia jeho založenia, november 2008
Zástupcovia  Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR na pôde VHÚ Bratislava, november 2008
Vystúpenie pracovníka VHÚ Bratislave na medzinárodnej konferencii organizovanej Národnou akadémiou obrany vo Viedni, november 2008