Múzejné oddelenie Svidník

Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory  múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. V objekte múzejného oddelenia sú expozičné, depozitárne a administratívne priestory. Múzejné oddelenie Svidník registruje k 31. decembru 2018  v zbierkovom fonde 10 539 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu dokumentovaných reálií slúži pre návštevníkov centrálna expozícia.

otvorenie expozície vo Svidniku
 

Dňa 3. októbra 2011 o 16.00 h za účasti ministra obrany Slovenskej republiky bola pre verejnosť znovu otvorená centrálna expozícia Vojenského historického múzea umiestnená vo Svidníku na Bardejovskej ulici.


Otváracia doba 

Expozícia Svidník:

(Bardejovská 14, 089 01 Svidník)

1. máj až 15. október:
utorok až nedeľa:
09.00 až 17.00 hod.

16. október až 30. november
1. apríl až 30. apríl:
utorok až piatok:
09.00 až 15.00 hod.
sobota a nedeľa:
11.00 až 15.00 hod.

1. december až 31. marec
utorok až piatok:
09.00 až 15.00 hod. 
sobota, nedeľa, štátne sviatky:
zatvorené 
 
Vyhliadková veža – Dukla:
1. máj až 15. október:
utorok až nedeľa:
09.00 až 17.00 hod.
posledný vstup: 16.30 hod.
 

Vstupné: expozícia Svidník a vyhliadková veža – Dukla

Dospelí: 1.00 € 
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR, držitelia preukazu ZŤP, invalidní dôchodcovia, členovia (Zväzu múzeí na Slovensku,  Slovenskej historickej  spoločnosti pri SAV,  Spoločnosti slovenských archivárov) a deti do 15 rokov - vstup zdarma
 

Odporúčanie pre organizované skupiny

Pre organizované skupiny návštevníkov (30 ľudí a viac) sa odporúča nahlásiť dátum, jazyk a počet návštevníkov telefonicky, osobne, e-mailom alebo listom minimálne 7 dní pred príchodom.


Informačná tabuľa LOGO JPG

Informačná tabuľa - Expozícia Svidník a Duklianske bojisko areál - Final 8.2016 
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník (2018)
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník