Informujeme

Vianočná pohľadnica z 1. svetovej vojny

Napriek tomu, že Vianoce sú aj v dnešnej modernej spoločnosti symbolom mieru a pokoja, v histórii ľudstva nachádzame obdobia, keď takéto chápanie Vianoc neplatilo...    Jednou z takýchto udalostí...

čítať viac »

Štátny tajomník M. Majer si v Ostrom Grúni uctil obete Krvavej nedele

Ostrý Grúň bol prvou z osád Kľakovskej doliny, ktoré v roku 1945 tvrdo pocítili represálie nemeckých okupantov za pomoc partizánom v Slovenskom národnom povstaní. Obete tzv. Krvavej nedele si dnes ...

čítať viac »

Generálmajor in memoriam Otto Smik – 100. výročie narodenia

Významná osobnosť našich vojenských dejín sa narodila 20. 1. 1922 v gruzínskom Boržomi, v rodine Rudolfa Smika, vojnového zajatca a Antónie Davydovej, dcéry ruského dôstojníka, ktorý v predrevolučn...

čítať viac »

Otváranie bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 11. januára 2022 v súlade s platnými opatreniami na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 bude znovu otvorená pre verejnosť v režime OP bádateľňa Vojens...

čítať viac »

Virtuálna prehliadka

Vážení priatelia vojenskej minulosti Slovenska, určite viete, že z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 sú pre verejnosť doča...

čítať viac »