Informujeme

Vojenskí múzejníci prispeli k oslavám 100. výročia vzniku Československa

Vojenský historický ústav od začiatku roka 2018, v ktorom si pripomíname významné historické výročia, pripravil niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských aktivít určených pre širokú verejnosť. J...

čítať viac »

Oznámenie – výpadok telefonického spojenia vo VHM Piešťany

Z dôvodu výpadku telefonického spojenia vo Vojenskom historickom múzeu – Múzejnom oddelení Piešťany, si Vám dovoľujeme oznámiť, že spojenie bude dočasne zabezpečené prostredníctvom mobilného telefó...

čítať viac »

Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností

V dňoch 3. – 4. októbra sa v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností. Za ...

čítať viac »

74. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V piatok, 5. októbra 2018,  sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku pri príležitosti 74. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, za účasti premié...

čítať viac »

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo in...

čítať viac »