Informujeme

Oznam

Dňom 7.12.2018 bolo obnovené telefonické spojenie vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch. Kontakt na pevnú linku: +421 337913804. Návštevu expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch ...

čítať viac »

100. výročie založenia Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti

V dňoch 15. – 17. novembra 2018 sa riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. spolu s riaditeľom Vojenského historického archívu Mgr. Petrom Kralčákom, PhD. zúčastnil...

čítať viac »

Zrod expozície venovanej Protivzdušnej obrane

V mesiaci október 2018 nastala významná zmena v rámci vonkajšej expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Pod pozorným odborným dohľadom kpt. v. z. Jána Vereša vykonali príslušníci ozbr...

čítať viac »

1939 – Rok zlomu. Slovensko a Európa na začiatku 2. svetovej vojny –Avízo

Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie - Slovensko a československá vláda na začiatku roku 1939 - Marcová kríza (stupňovanie separatizmu, vojenský zákrok československej vlády a rozbitie Českosl...

čítať viac »

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo in...

čítať viac »