Informujeme

Hrdina z Iwodžimy Sergeant Michael Strank

Spomedzi vojenských osobností nášho seriálu do istej miery vyniká Michael Strank. Preslávil sa v ozbrojených silách ďaleko od svojho rodiska, ako občan cudzieho štátu, zahynul a jeho pamiatku si uc...

čítať viac »

Vedomostná súťaž „Z histórie svidníckeho regiónu“ a oslavy 75. výročia oslobodenia mesta Svidník

Dňa 17. januára 2020 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník vedomostnej súťaže ,Z histórie svidníckeho regiónu 2020, ktorý sa konal pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Svidník. Súťaž priprav...

čítať viac »

Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940 - Avízo

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada v spolupráci s VHÚ Bratislava v dňoch 15. - 16. apríla 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu. Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie: EURÓPA - Soviet...

čítať viac »

Rozšírenie obsahu webovej stránky www.vhu.sk.

Krátko pred Vianocami sme na našej webovej stránke pridali ďalšie funkcionality. Návštevníci našej webovej stránky sa môžu predovšetkým tešiť na Youtube kanál VHÚ, kde si budú môcť pozrieť zaujímav...

čítať viac »

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo in...

čítať viac »