Informujeme

Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940 - Avízo

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada v spolupráci s VHÚ Bratislava v dňoch 15. - 16. apríla 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu. Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie: EURÓPA - Soviet...

čítať viac »

Rozšírenie obsahu webovej stránky www.vhu.sk.

Krátko pred Vianocami sme na našej webovej stránke pridali ďalšie funkcionality. Návštevníci našej webovej stránky sa môžu predovšetkým tešiť na Youtube kanál VHÚ, kde si budú môcť pozrieť zaujímav...

čítať viac »

Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu

Dňa 11. decembra 2019 sa v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu. Okrem príslušníkov a zamestnancov V...

čítať viac »

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo in...

čítať viac »