Informujeme

Minister Gajdoš ocenil významného vojenského historika Vojtecha Dangla

Minister obrany Peter Gajdoš pri príležitosti 80-tych narodenín ocenil významného vojenského historika Vojtecha Dangla. Za mimoriadne zásluhy pri zvyšovaní historického povedomia príslušníkov ozbro...

čítať viac »

Prezentácia publikácií v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Dňa 6. apríla 2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnila tretia a posledná zo série prezentácií najnovších publikácií z produkcie Vojenského historického ústavu a Klubu vo...

čítať viac »

Filmový dokument o zabudnutom hrdinovi

Dňa 31. marca 2017 sa v kine Tatra v Starej Ľubovni uskutočnila slávnostná predpremiéra filmového dokumentu „Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom“. Režisér Dušan Hudec v ňom zachytáva život Michala...

čítať viac »

Medzinárodná konferencia „Slovensko a Európa v roku 1947”

 Milí kolegovia, Múzeum Slovenského národného povstania ,Vojenský historický ústav a Sekcia pre vojenské dejiny pri Slovenskej historickej spoločnosti si dovoľujú pozvať Vás na medzinárodnú konfer...

čítať viac »

Vedomostná súťaž „Z histórie svidníckeho regiónu“ a oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Svidník

Dňa 19. januára 2017 sa uskutočnil v poradí už 7. ročník vedomostnej súťaže ,,Z histórie svidníckeho regiónu 2017“, ktorý sa konal pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Svidník. Na príprav...

čítať viac »

Nová publikácia

Kolektívna monografia Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny (aktuálne vydaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny) populárnou formou približuje všetky relevantné asp...

čítať viac »

Zmena otváracej doby vo VHM

Vážení návštevníci Vojenského historického múzea, upozorňujeme Vás na zmenu otváracej doby od 1. januára 2016 v jednotlivých expozíciách Vojenského historického múzea. Otváracia doba:   EXPOZ...

čítať viac »

Žiadosti do vojenských archívov

Vzor žiadosti do Vojenského historického archívu Bratislava je k dispozícií tu, prípadne v bádateľni archívu. Žiadosť je možné zaslať elektronickou poštou na adresu: vha@vhu.sk, alebo požiadať o i...

čítať viac »

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo in...

čítať viac »

Výmena publikácií

Milí vydavatelia regionálnej a inštitucionálnej tlače, ako aj autori publikácií, ktoré nie je možné získať bežne na knižnom trhu, ponúknite nám ich na recipročnú výmenu za nami vydávané tituly prez...

čítať viac »