Pracovníci oddelenia

kpt. Ing. Miroslav BLAHUT, vedúci múzejného oddelenia +421 54 752 1398
Ing Pavol TIRKO 
+421 54 752 1398
Mgr. Peter HOLÍK
+421 54 752 1398
Mgr. Ivan CUPER
+421 54 752 1398
Mgr. Marián POKORNÝ
+421 54 752 1398
Mgr. Gabriel BLAŠKO
+421 54 752 1398
Mgr. Lenka VRABĽOVÁ
+421 54 752 1398
Martina HOSPODÁROVÁ
+421 54 752 1398
Helena ŽIŽÁKOVÁ
+421 54 752 1506
Peter VAŠUTA
+421 54 752 1398
Marián FRIČEK
+421 54 752 1398