Pracovníci VHM

mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK, riaditeľ VHM +421 33 791 3801
rtn. Marek ČANAKY, pomocník +421 33 791 3803
Aneta VATRTOVÁ +421 33 791 3804

Oznámenie – výpadok telefonického spojenia vo VHM Piešťany

Z dôvodu výpadku telefonického spojenia vo Vojenskom historickom múzeu – Múzejnom oddelení Piešťany, si Vám dovoľujeme oznámiť, že spojenie bude dočasne zabezpečené prostredníctvom mobilného telefónu 0903 820454.

Za pochopenie ďakujeme.