ZO ZBIEROK VHM

Zbraň legionárov vo Francúzsku

Francúzska pechotná puška Berthier model 1907/15 M16 predstavovala nepochybne najmasovejšie vyrábanú modifikáciu pušiek systému Berthier, ktoré tvorili jednu z najdôležitejších súčastí výzbroje fra...

Zobraziť viac

12. čs. strelecký pluk gen. M. R. Štefánika

Politické pomery v Rusku sa na konci roka 1917 radikálne menili. V neistom revolučnom prostredí dochádza k doformovaniu 1. čs. armádneho zboru, ktorý bol operačne podriadený ruskému veleniu a polit...

Zobraziť viac

Prilba Adrianka a blúza čs. legionára

Do roku 1917 nebolo možné pre nedostatok dobrovoľníkov z radov Slovákov a Čechov vytvoriť samostatné československé jednotky vo Francúzsku. Až koncom roka 1917 a počas roka 1918 sa vo Francúzsku ...

Zobraziť viac

Kríž a medaila

Medzi prvé právne úkony po vzniku Československa patrilo prijatie zákona č. 61/1918 z 10. decembra 1918, ktorým sa zrušili šľachtické tituly a rady, ale aj väčšina vyznamenaní rakúsko-uhorskej mona...

Zobraziť viac

Zástava 32. čs. streleckého pluku

Podmienky na vznik československého odboja v Taliansku sa od tých v Rusku a vo Francúzsku diametrálne líšili. Neexistovala tu krajanská kolónia. Jadro odboja tvorili Česi a Slováci z radov zajatcov...

Zobraziť viac

Vyznamenania Veľkej vojny

Kríž sv. Juraja bol založený 13. februára 1807 na základe manifestu ruského cára Alexandra I. Bol určený na vyznamenávanie vojakov, poddôstojníkov a námorníkov za mimoriadnu chrabrosť, statočnosť a...

Zobraziť viac

Úspešná pištoľ

Československá armádna pištoľ vzor 24 kalibru 9 mm sa stala najrozšírenejšou pištoľou v čs. armáde v medzivojnovom období. Kvalita jej spracovania bola na veľmi dobrej úrovni aj v porovnaní s výrob...

Zobraziť viac

Pluk amerických Slovákov

Koncom roka 1917 a v priebehu roka 1918 sa vo Francúzsku zhromaždil dostatočný počet Čechov a Slovákov z Ruska, USA, Rumunska, zo Srbska, z Talianska, Francúzska i ďalekej Austrálie na vytvorenie v...

Zobraziť viac

Ruské pechotné pušky Mosin model 1891 a Berdan II. model 1870

Mosin model 1891 Ruská pechotná 7,62 mm puška Mosin model 1891 bola v roku 1894 vyrobená vo francúzskej zbrojovke v Chatellerault. V expozícii múzea pripomína boje, ktoré sa na území východného Sl...

Zobraziť viac

Symboly Československa

Zákon č. 243 z 10. apríla 1920 sa usiloval vniesť po vzniku Československej republiky poriadok do vojenských vyznamenaní. Vznik demokratického Československa priniesol aj snahu čo najrýchlejšie ...

Zobraziť viac
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »