Novinky

6. 6. 1944 - Deň, keď v éteri zazneli verše z básne "Chanson d'automne"

6. júna 2018 si pripomíname už 74. výročie vylodenia Spojencov v Normandii. V tento jeden z najdlhších dní druhej svetovej vojny sa uskutočnila kombinovaná operácia pod názvom Overlord. Prípravou ...

čítať viac »

VHÚ navštívila delegácia českých vojenských archivárov

V dňoch 29. – 31. mája 2018 zavítala na pôdu Vojenského historického ústavu v Bratislave delegácia z Vojenského ústředního archivu Praha na čele s riaditeľom Mgr. Josefom Žikešom. Ďalšími členmi de...

čítať viac »

Deň detí s Ozbrojenými silami SR vo Svidníku- avízo

Svidník, 2. júna 2018 08.35 Koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica pred Mestským úradom 10.00 Otvorenie podujatia 10.05 Prelet vrtuľníka 10.10 Detský folklórny súbor MAKOVIČKA 10.30 Boj zblíz...

čítať viac »

Medzinárodná vedecká konferencia, Slovensko 1938, Československo v zovretí mocností - avízo

Milí kolegovia, Múzeum Slovenského národného povstania a Vojenský historický ústav si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Slovensko v roku 1938 – Československo v zovretí mocností”,...

čítať viac »

Vedecká konferencia Čáslav 1618. Počátek české války

V dňoch 16. – 17. mája 2018 sa v Čáslavi, pri príležitosti 400. výročia vypuknutia českého stavovského povstania a zároveň vypuknutia tridsaťročnej vojny, konala medzinárodná vedecká konferencia po...

čítať viac »

100. výročie odovzdania bojovej zástavy čs. légiám v Taliansku

Dňa 24. mája 2018 si pripomíname 100. výročie  odovzdania bojovej zástavy čs. légiám v Taliansku. Konkrétne v tento deň, v roku 1918, ktorý bol dňom 3. výročia vstupu Talianska do vojny, sa na ríms...

čítať viac »

Noc múzeí a galérií vo VHÚ – VHM

Dňa 19. mája 2018 sa Vojenský historický ústav Bratislava pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí zapojil do 14. ročníka celoeurópskeho podujatia s názvom ,,Noc múzeí a galérií 2018“, ktoré sa po...

čítať viac »

Vojenský historický ústav na výstave IDEB 2018

V dňoch 16. – 18. mája 2018 sa Vojenský historický ústavu („VHÚ“) predstavil so samostatnou expozíciou na 7. medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. V priestoroch výstaviska Incheba v Br...

čítať viac »

Vedecká konferencia „Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR“

V dňoch 16. – 17. mája 2018 usporiadal Slovenský národný archív v Bratislave vedeckú konferenciu „Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR“. Na tomto zaujímavom vedeck...

čítať viac »

Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku“

Dňa 10. mája 2018 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku uskutočnila vernisáž výstavy s názvom „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slo...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »