Novinky

Medzinárodná vedecká konferencia „Ozbrojené sily a československý štát“

V dňoch 18. – 19. júna 2019 sa v Brne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Ozbrojené sily a československý  štát“. Organizovala ju Katedra vojenského umenia Univerzity obrany – ...

čítať viac »

Spomienkové podujatie vo Zvolene

13. júna 2019 sa v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene uskutočnila prednáška Mgr. Petra Chorváta, PhD. Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek. Referát pracovníka Odboru voje...

čítať viac »

Bilaterálne rokovania v Centre pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru v Postupimi

V dňoch 11. – 13. júna 2019 uskutočnila delegácia Vojenského historického ústavu  Bratislava, v zložení plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., mjr. Ing. Milan Kubizniak a Mgr. Matej Medvecký, PhD., na ...

čítať viac »

Účasť vojenských múzejníkov na festivale múzeí Slovenska

Dňa 10. júna 2019 sa zamestnanci Vojenského historického ústavu - pracovníci  Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea zúčastnili 16. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia s náz...

čítať viac »

Podujatie „Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mládežou“ vo Svidníku

Dňa 5. júna 2019 sa v areáli Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutočnilo podujatie Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva medzi mládežo...

čítať viac »

Deň detí s Ozbrojenými silami SR

Dňa 1. júna 2019 sa v areáli letiska v Spišskej Novej Vsi uskutočnil v poradí už 22. ročník podujatia ,,Deň detí s Ozbrojenými silami SR“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratis...

čítať viac »

19. konferencia vojenských historikov Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Budapešti

V dňoch 27. – 31. mája 2019 sa v Budapešti uskutočnila v poradí už 19. vedecká konferencia vojenských historikov, v rámci multilaterálnej Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (C...

čítať viac »

75. výročie vylodenia v Normandii

„Keď sa naše perute vrátili k pobrežiu, objavil sa pred nimi úchvatný obraz. Od anglického pobrežia k brehom Normandie bol doslova napätý most z lodí blížiacich sa k pevnine, bojových  lodí, z ktor...

čítať viac »

Zahraničná návšteva v expozícii VHM Piešťany

Dňa 30. mája 2019 navštívila Vojenské historické múzeum v Piešťanoch delegácia Ministerstva obrany Českej republiky pod vedením plk. Ing. Víťezslava Křičeka. Do areálu piešťanského Vojenského histo...

čítať viac »

100 rokov vojenských archívnych zložiek

V dňoch 22. až 24. mája 2019 sa delegácia bratislavského Vojenského historického ústavu na čele s riaditeľom plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD. zúčastnila na podujatí „100 rokov vojenských archí...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »