Novinky

Prednáška vo Východoslovenskej galérii

Dňa 15. júna 2017 sa v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach uskutočnila prednáška vedeckého pracovníka Vojenského historického ústavu Mgr. Petra Chorváta, PhD. pod názvom Armáda a výtv...

čítať viac »

„Čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?“

V dňoch 23. – 25. mája 2017 sa v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine konali už XXI. archívne dni na Slovensku. Témou boli osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) s osobitným dôr...

čítať viac »

17. ročník stretnutia Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov

V dňoch 30. mája až 1. júna 2017 sa v Bukurešti konal 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (Conflict Studies Working Group). V prie...

čítať viac »

Pomoc príslušníkov Ozbrojených síl SR Vojenskému historickému múzeu Piešťany

Nezištná pomoc príslušníkov Ozbrojených síl SR Vojenskému historickému múzeu Piešťany sa stáva peknou tradíciou. V týchto dňoch príslušníci Brigády bojového zabezpečenia OS SR pomohli s prípravami ...

čítať viac »

Celoeurópske stretnutie zástupcov tankových múzeí – Tank Net Meeting 2017

Už tretie stretnutie predstaviteľov európskych múzeí, ktoré sa špecializujú na tankovú techniku, sa uskutočnilo tento rok v Prahe v dňoch 23. až 25. mája 2017. Do hlavného mesta Českej republiky za...

čítať viac »

Pracovné rokovanie vo Vojenskom historickom ústave a múzeu v Budapešti

Dňa 23. mája 2017 sa v Budapešti uskutočnilo dvojstranné pracovné stretnutie so zástupcami Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti. Vedúci slovenskej delegácie Mgr. Peter Kralčák, PhD., ...

čítať viac »

Prezident SR Andrej Kiska povýšil in memoriam Jozefa Gabčíka

Prezident Slovenskej republiky a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej Kiska pri príležitosti zajtrajšieho výročia atentátu na Reinharda Heydricha povýšil in memoriam do hodnosti generálmajora J...

čítať viac »

Noc múzeí a galérií vo Vojenskom historickom múzeu

Dňa 20. mája 2017 sa Vojenské historické múzeum v Piešťanoch už tradične zapojilo do celoeurópskej akcie Noc múzeí a galérií. Brány múzea boli v tento deň otvorené od 13.00 h a zatvorili sa až s úd...

čítať viac »

Návšteva vzácnych hostí vo Svidníku a na Dukle

Dňa 8. mája 2017 si v duchu demokratickej tradície celá naša spoločnosť pripomenula Deň víťazstva nad fašizmom. V rámci osláv 72. výročia skončenia druhej svetovej vojny a oslobodenia našej vlasti ...

čítať viac »

Výstava „Reminiscencie z vojenských cvičení“

Dňa 10. mája 2017 sa v priestoroch Vojenského historického múzea vo Svidníku za účasti pozvaných hostí uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy olejomalieb Jozefa Nemca, ktorá nesie názov Reminiscen...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »