Novinky

Slávnostná promócia knihy „Tam, kde kvitnú divé maky "

V nedeľu 11. novembra 2018 pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny uzrela svetlo sveta publikácia o vojnovom cintoríne v Majeri „Tam, kde kvitnú divé maky“. Na uvedenej publiká...

čítať viac »

Vojnový cintorín v Trenčíne – Kubrej

V rokoch prvej svetovej vojny vzniklo na území dnešného Slovenska množstvo vojnových cintorínov, na ktorých sa nachádza 23 316 vojnových hrobov. V nich miesto svojho posledného odpočinku našlo množ...

čítať viac »

Deň vojnových veteránov - 100. výročie od skončenia 1. svetovej vojny, 11. november 2018

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich voj...

čítať viac »

Vojenský historický ústav na oslavách 100. výročia Martinskej deklarácie

Dňa 30. októbra 2018 sa v Martine uskutočnili oslavy 100. výročia podpísania Martinskej deklarácie, ako súčasť osláv 100. výročia vzniku Československa. Vojenský historický ústav Bratislava („VHÚ“)...

čítať viac »

100. výročie Deklarácie slovenského národa 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine

M. ČAPLOVIČ: Čechoslovakizmus mal v čase vzniku ČSR geopolitický význam. V prípade Martinskej deklarácie išlo o zásadný krok vo formovaní štátotvorného národa. Preto by mal byť 30. október štátnym...

čítať viac »

,,Temný štrnásty rok“

Dňa 23. októbra 2018 sa v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku uskutočnila pri príležitosti Dňa Prešovského samosprávneho kraja prednáška pre žiakov 9. ročníka Základnej školy Karpatsk...

čítať viac »

Zrod Československej republiky v roku 1918

Vznik Československej republiky na troskách habsburskej monarchie v roku 1918 predstavuje kľúčový moment v moderných dejinách Slovenska. Týmto štátoprávnym aktom boli vytvorené priaznivé podmienky ...

čítať viac »

Vojenskí múzejníci prispeli k oslavám 100. výročia vzniku Československa

Vojenský historický ústav od začiatku roka 2018, v ktorom si pripomíname významné historické výročia, pripravil niekoľko zaujímavých kultúrno-spoločenských aktivít určených pre širokú verejnosť. J...

čítať viac »

Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností

V dňoch 3. – 4. októbra sa v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností. Za ...

čítať viac »

74. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V piatok, 5. októbra 2018,  sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku pri príležitosti 74. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, za účasti premié...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »