Novinky

Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia v Prešove - Avízo

Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia vznikla v roku 2019 pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do Československej republiky. V tomto novom štátnom út...

čítať viac »

​Medzinárodná vedecká konferencia v Košiciach

Dňa 25. februára 2020 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Slovensko a prvá svetová vojna“ , ktorej organizátorom bol Klub vojenskej histórie Beskydy. Zúčastnili sa na nej p...

čítať viac »

Hrdina z Iwodžimy Sergeant Michael Strank

Spomedzi vojenských osobností nášho seriálu do istej miery vyniká Michael Strank. Preslávil sa v ozbrojených silách ďaleko od svojho rodiska, ako občan cudzieho štátu, zahynul a jeho pamiatku si uc...

čítať viac »

Vedomostná súťaž „Z histórie svidníckeho regiónu“ a oslavy 75. výročia oslobodenia mesta Svidník

Dňa 17. januára 2020 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník vedomostnej súťaže ,Z histórie svidníckeho regiónu 2020, ktorý sa konal pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Svidník. Súťaž priprav...

čítať viac »

Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940 - Avízo

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada v spolupráci s VHÚ Bratislava v dňoch 15. - 16. apríla 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu. Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie: EURÓPA - Soviet...

čítať viac »

Rozšírenie obsahu webovej stránky www.vhu.sk.

Krátko pred Vianocami sme na našej webovej stránke pridali ďalšie funkcionality. Návštevníci našej webovej stránky sa môžu predovšetkým tešiť na Youtube kanál VHÚ, kde si budú môcť pozrieť zaujímav...

čítať viac »

P.F. 2020

...a je tu opäť vianočný čas ... Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám i Vašim blízkym, v novom roku pohodu, veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov želá   riaditeľ  Vojens...

čítať viac »

Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu

Dňa 11. decembra 2019 sa v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu. Okrem príslušníkov a zamestnancov V...

čítať viac »

Seminár pre učiteľov dejepisu

26. novembra 2019 sa v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave konal metodický seminár určený pre učiteľov dejepisu základných škôl. Pracovné stretnutie pedagógov tematicky nadväzovalo...

čítať viac »

Vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“

Dňa 22. novembra 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutočnila vernisáž výstavy „Boj a utrpenie –...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »