Novinky

VHÚ podporuje duálne vzdelávanie

Vojenský historický ústav („VHÚ“) si uvedomuje dôležitosť duálneho vzdelávania ako kľúčového segmentu odborného vzdelávania mladej generácie, ktoré pripravuje študentov stredných odborných škôl pri...

čítať viac »

Fenomén smrti v genealógii a heraldike

V dňoch 25.-26. októbra 2017 sa na pôde Slovenskej národnej knižnice v Martine konala konferencia s názvom Fenomén smrti v genealógii a heraldike. Zorganizovala ju Slovenská genealogicko-heraldická...

čítať viac »

Deň vojnových veteránov (11. november)

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich voj...

čítať viac »

Návšteva kolegov parížskeho Musée de l'Armée

Dňa 17. októbra 2017 sa na pôde Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľa VHÚ plk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD. s pracovníkmi parížsk...

čítať viac »

Nové inventáre a katalógy k archívnym fondom a zbierkam v elektronickej podobe.

Vážení priatelia, informácie z archívnych fondov si teraz môžete ľahko vyhľadať aj sami na www.vhu.sk/archivne-pomocky/. Nájdete tu nové spracované inventáre a katalógy k archívnym fondom a zbierk...

čítať viac »

Odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“

V dňoch 10. - 11. októbra 2017 sa v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch uskutočnil odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“, ktorého organizátorom bol Vojenský histor...

čítať viac »

73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V piatok 6. októbra 2017 sa pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie uskutočnili na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku spomienk...

čítať viac »

Aktivity VHÚ spojené so 73. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

V dňoch 5. – 6. októbra 2017 si na pietnych miestach, viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky, pripomenieme Deň hrdinov Karpatsko-dukliansk...

čítať viac »

Príslušníci Ozbrojených síl SR opäť pomáhali vo Svidníku a na Dukle

V dňoch 18. - 29. septembra 2017 sa v priestoroch v správe Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) vo Svidníku a na Dukle uskutočnila už šiesta spoločná pracovná brigáda zamestnancov VHÚ -...

čítať viac »

VII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915”

Dňa 30. septembra 2017 sa v Nižnej Polianke uskutočnil už 7. ročník podujatia ,,Karpaty 1914/1915”, ktoré organizoval Klub vojenskej histórie Beskydy z Humenného v spolupráci s Vojenským historický...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »