Novinky

Odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“

V dňoch 10. - 11. októbra 2017 sa v priestoroch Vojenského historického múzea v Piešťanoch uskutočnil odborný seminár „Zbrane a munícia v zbierkach múzeí“, ktorého organizátorom bol Vojenský histor...

čítať viac »

73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V piatok 6. októbra 2017 sa pri príležitosti 73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie uskutočnili na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku spomienk...

čítať viac »

Aktivity VHÚ spojené so 73. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

V dňoch 5. – 6. októbra 2017 si na pietnych miestach, viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky, pripomenieme Deň hrdinov Karpatsko-dukliansk...

čítať viac »

Príslušníci Ozbrojených síl SR opäť pomáhali vo Svidníku a na Dukle

V dňoch 18. - 29. septembra 2017 sa v priestoroch v správe Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) vo Svidníku a na Dukle uskutočnila už šiesta spoločná pracovná brigáda zamestnancov VHÚ -...

čítať viac »

VII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915”

Dňa 30. septembra 2017 sa v Nižnej Polianke uskutočnil už 7. ročník podujatia ,,Karpaty 1914/1915”, ktoré organizoval Klub vojenskej histórie Beskydy z Humenného v spolupráci s Vojenským historický...

čítať viac »

„Mobilizácia 2017“

Dňa 23. septembra 2017 sa v priestoroch petržalského bunkra STO-B-S-4 „Lány“ uskutočnil už 7. ročník podujatia „Mobilizácia“, ktorý organizovalo občianske združenie „Múzeum Petržalského opevnenia”,...

čítať viac »

Najvyšší predstavitelia AČR a OS SR vo VHM Piešťany

Pri príležitosti osláv Dňa Ozbrojených síl SR sa 22. septembra 2017 uskutočnila vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch vzácna návšteva. Do priestorov stálej múzejnej expozície, v sprievode ria...

čítať viac »

Medzinárodná vedecká konferencia „1917 – Revoluce ve válce, společnost v revoluci“

V dňoch 19. – 20. septembra 1917 sa v priestoroch Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky uskutočnila ďalšia z cyklu konferencií venovaných 1. svetovej vojne „Léta do pole okovaná“ s podti...

čítať viac »

73. výročie „Karpatsko-duklianskej operácie“

Dňa 6. októbra 2017 si na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku slávnostným spôsobom pripomenieme už 73. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá bola útočnou operáciou vojsk 38. armády 1. ...

čítať viac »

Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

Zbrane a munícia v zbierkach múzeí  - Aktualizácia   VHÚ - Vojenské historické múzeum Piešťany ako celoštátne špecializované múzeum so zameraním na vojenské dejiny Slovenska, v spolupráci s Odbor...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »