Novinky

P.F. 2020

...a je tu opäť vianočný čas ... Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám i Vašim blízkym, v novom roku pohodu, veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov želá   riaditeľ  Vojens...

čítať viac »

Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu

Dňa 11. decembra 2019 sa v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu. Okrem príslušníkov a zamestnancov V...

čítať viac »

Pred 75. rokmi zahynulo československé letecké eso Otto Smik

Generálmajor in memoriam Otto Smik sa narodil 20. 1. 1922 v Boržomi, okr. Tiflis v Gruzínsku, v rodine bývalého príslušníka c. k. rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol do zajatia cárskej ruskej armá...

čítať viac »

Seminár pre učiteľov dejepisu

26. novembra 2019 sa v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave konal metodický seminár určený pre učiteľov dejepisu základných škôl. Pracovné stretnutie pedagógov tematicky nadväzovalo...

čítať viac »

Vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“

Dňa 22. novembra 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutočnila vernisáž výstavy „Boj a utrpenie –...

čítať viac »

75. výročie Tokajíckej tragédie

Dňa 22. novembra 2019 sa na Pamätníku obetí fašistických represálií s cintorínom Tokajíckej tragédie v Tokajíku, za účasti štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Ing. Mariána Saloňa, PhD., náčel...

čítať viac »

​Ambasador projektu „Svet si pamätá“ vo Vojenskom historickom ústave

Vojenský historický ústav navštívil dňa 19. novembra 2019 zakladateľ a ambasador projektu „Svet si pamätá“ pán Robert Holmes Thomson.  Počas pracovnej návštevy oboznámil predstaviteľov Vojenského h...

čítať viac »

Účasť vojenského historika na Historických dňoch v Nitre

Dňa 19. novembra 2019 sa na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnili Historické dni na tému Každodenný život v stredovekom Uhorsku. Odborný seminár ...

čítať viac »

Výstava „Boj a utrpenie – Poľskí občania počas 2. svetovej vojny“- avízo

Dňa 22. novembra 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea uskutoční vernisáž výstavy „Boj a utrpenie – p...

čítať viac »

Vzácna návšteva v piešťanskom Vojenskom historickom múzeu

Dňa 13. novembra 2019 navštívil Vojenské historické múzeum v Piešťanoch J. E. Andy John Garth, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike. Jeho spriev...

čítať viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »