Novinky

74. výročie Slovenského národného povstania

29. augusta 2018 uplynie sedemdesiatštyri rokov od vyhlásenia Slovenského národného povstania, ktoré svojim rozsahom, charakterom sledovaných cieľov a významom bolo historickým činom na výške doby,...

čítať viac »

50. výročie vojenskej intervencie vojsk Varšavskej zmluvy

„Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů...,“ vyzval krátko po pol druhej hodine ráno z rozhlasu hlásateľ Vladimír Fischer. Hoci štandardne končilo vysielanie okolo druhej hodiny ráno, 21. au...

čítať viac »

Vzácne prírastky do zbierok Vojenského historického archívu

Dňa 15. augusta 2018 sa na pôde Vojenského historického ústavu uskutočnilo slávnostné odovzdanie dobových písomností a fotografií do zbierok Vojenského historického archívu pochádzajúcich z pozosta...

čítať viac »

Vojaci opäť pomáhali pri odbornom ošetrovaní historickej vojenskej techniky

V duchu pokračujúcej tradície aj v prvom polroku roku 2018 príslušníci Ozbrojených síl SR pomáhali  Vojenskému historickému múzeu („VHM“). Napríklad profesionálni vojaci z brigády bojového zabezpeč...

čítať viac »

Odišiel veľký muž slovenskej vojenskej historickej vedy

Dňa 8. júla 2018 vo veku 81 rokov zomrel jeden zo spoluzakladateľov systematického vedeckého výskumu vojenských dejín Slovenska PhDr. Vojtech Dangl, CSc., ktorého profesijný život bol na dlhých 35 ...

čítať viac »

Generálporučík Zmeko ocenil pracovníkov Vojenského historického ústavu

V utorok, 3. júla, krátko popoludní prijal náčelník generálneho štábu OS SR dvoch pracovníkov Vojenského historického ústavu pri príležitosti ich významných životných jubileí. Generálporučík Zmeko...

čítať viac »

100. výročie historických udalostí vo francúzskom Darney

Dňa 30. júna 1918 sa v mestečku Darney zhromaždila Československá brigáda, ktorú tvorili 21. a 22. čs. strelecký pluk. Na konci mája 1918 ukončili svoj výcvik v Cognacu a Jarnacu. Príslušníci Česko...

čítať viac »

Návšteva výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV vo VHM v Piešťanoch

Kolektív historikov zo Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied zavítal dňa 23. júna 2018 do Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Vzácnu návštevu na pôde nášho vojensk...

čítať viac »

Vychádza publikácia Osmičky v našich dejinách

Významných dejinných udalostí v našej minulosti v rokoch spájajúcich sa s číslom osem je naozaj veľa. Tie najdôležitejšie už dávnejšie v knižnej forme spracoval historik a archeológ Dušan Čaplovi...

čítať viac »

15. ročník Festivalu múzeí Slovenska

Vojenskí múzejníci sa aj tento rok zúčastnili na podujatí Festival múzeí Slovenska,  ktorého v poradí už 15. ročník sa konal na pôde Múzea mesta Bratislavy. Organizátori podujatia, ktorými boli Zvä...

čítať viac »
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »