Novinky

Deň detí s Ozbrojenými silami SR

Dňa 1. júna 2019 sa v areáli letiska v Spišskej Novej Vsi uskutočnil v poradí už 22. ročník podujatia ,,Deň detí s Ozbrojenými silami SR“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratis...

čítať viac »

19. konferencia vojenských historikov Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Budapešti

V dňoch 27. – 31. mája 2019 sa v Budapešti uskutočnila v poradí už 19. vedecká konferencia vojenských historikov, v rámci multilaterálnej Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (C...

čítať viac »

75. výročie vylodenia v Normandii

„Keď sa naše perute vrátili k pobrežiu, objavil sa pred nimi úchvatný obraz. Od anglického pobrežia k brehom Normandie bol doslova napätý most z lodí blížiacich sa k pevnine, bojových  lodí, z ktor...

čítať viac »

Zahraničná návšteva v expozícii VHM Piešťany

Dňa 30. mája 2019 navštívila Vojenské historické múzeum v Piešťanoch delegácia Ministerstva obrany Českej republiky pod vedením plk. Ing. Víťezslava Křičeka. Do areálu piešťanského Vojenského histo...

čítať viac »

100 rokov vojenských archívnych zložiek

V dňoch 22. až 24. mája 2019 sa delegácia bratislavského Vojenského historického ústavu na čele s riaditeľom plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD. zúčastnila na podujatí „100 rokov vojenských archí...

čítať viac »

Výstava Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia v Košiciach

Dňa 21. mája 2019  sa v Historickej sále Rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnil prednáškový cyklus na tému „Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia“, kde pred širokým auditórium, za...

čítať viac »

Noc múzeí a galérií vo VHÚ – VHM

Vojenský historický ústav Bratislava sa 18. mája 2019 prostredníctvom Vojenského historického múzea Piešťany zapojil do 15. ročníka celoeurópskeho podujatia s názvom ,,Noc múzeí a galérií 2019“. Ci...

čítať viac »

Vernisáž výstavy „Kvety vďaky“ v Centrálnej expozícii VHM vo Svidníku

Dňa 15. mája 2019 sa v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického ústavu –Vojenského historického múzea vo Svidníku uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy „Kvety vďaky“, ktorá je zos...

čítať viac »

BOJE O SLOVENSKO V ROKU 1919 A FRANCÚZSKA VOJENSKÁ MISIA – Avízo

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vojenský historický ústav Bratislava, Štátny archív v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košic...

čítať viac »

Príslušníci OS SR pomáhali v expozícii VHM Piešťany

Úvod kalendárneho roka 2019 sa opäť niesol v prípravách Stálej expozície Vojenského historického múzea Piešťany na nadchádzajúcu letnú múzejnú sezónu. V expozícii bola dokončená ďalšia časť vonkajš...

čítať viac »
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »