Novinky

Zomrel historik Michal Štefanský, CSc.

Dňa 9. novembra 2019 sa definitívne skončila životná púť Michala Štefanského, CSc., nášho vzácneho priateľa a kolegu. Michal Štefanský sa narodil 3. júna 1943 v Snakove. Základnú školskú dochádzku...

čítať viac »

Ocenenie práce prof. PhDr. Leona Sokolovského, CSc.

Minister obrany SR dňa 13. novembra 2019 odovzdal vojenské vyznamenanie Pamätnú medailu ministra obrany SR 1. stupňa (zlatú) prof. PhDr. Leonovi Sokolovskému, CSc., členovi Katedry archívnictva a p...

čítať viac »

Deň vojnových veteránov - 101. výročie od skončenia 1. svetovej vojny, 11. november 2019

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich voj...

čítať viac »

Otvorenie výstavy Milan Rastislav Štefánik Generál – Osloboditeľ

Dňa 29. októbra 2019 bola v priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea v Rytierskej sieni Bratislavského hradu, slávnostne sprístupnená výstava Milan Rastislav Štefánik Generál – ...

čítať viac »

Vedecký seminár VHÚ a Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru

Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnil vedecký seminár  „1944/2019 Rok odporu/rok národných spomienok v Nemecku a na Slovensku”. Do prípravy vedeckého ...

čítať viac »

Spomienkové stretnutie k 75. výročiu tragického úmrtia rtn. A. Kuboviča

Dňa 25. októbra 2019 sa v katastri obce Štefanovce (okres Prešov) uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 75. výročia tragického úmrtia letca Augustína Kuboviča, účastníka národného boj...

čítať viac »

Odovzdávanie cien Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2019

Dňa 17. októbra  2019 sa na pôde Prešovskej univerzity uskutočnilo odovzdávanie cien Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2019.  V kategórií vedecko-popularizačná literatúra uspela spomed...

čítať viac »

Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V nedeľu 6. októbra 2019 sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, za účasti prezident...

čítať viac »

Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Dňa 6. októbra 2019 si pripomenieme Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, ktorou sa začalo priame oslobodzovanie Československa. Karpatsko-duklian...

čítať viac »

Aktivity VHÚ spojené so 75. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

V dňoch 5. – 6. októbra 2019 si na pietnych miestach viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky pripomenieme už 75. výročie Karpatsko-duklians...

čítať viac »
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »