Prezentácia publikácií v Košiciach

Plagát
27.02.2017
Dňa 22. februára 2017 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach uskutočnila ďalšia zo série prezentácií najnovších publikácií z produkcie Vojenského historického ústavu a Klubu vojenskej histórie Beskydy Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1a a Karpatský front 1914/1915.
K účastníkom prezentácie sa na úvod prihovoril Mgr. Viktor Szabó zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, následne priblížil riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. činnosť ústavu a predstavil jeho jednotlivé zložky. Po ňom pracovníčka ústavu Mgr. Jana Zaťková, PhD. sa širšie rozhovorila o obsahu publikácie Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1a, na ktorej sa autorsky podieľala spolu s  Mgr. Petrom Chorvátom, PhD., ako aj plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD.
Ďalšia z prezetovaných diel - publikácia  Karpatský front 1914/1915 - je výsledkom úspešnej  spolupráce Vojenského historického ústavu a Klubu vojenskej histórie Beskydy, pričom vznikla na základe dvoch vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konali v rokoch 2014 a 2015. Publikáciu prezentoval predseda klubu Mgr. Martin Drobňák, ktorý predniesol aj krátku prednášku o bojoch v Karpatoch na prelome rokov 1914/1915,  ako i bojovom nasadení plukov z územia dnešného Slovenska.
Na záver podujatia sa premietal krátky dokumentárny film z vlastnej  produkcie Vojenského historického ústavu, po ktorom nasledovala živá diskusia.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ