Svetlomet APM-90M

Svetlomet APM-90M
22.09.2020
Zariadenie APM-90M na podvozku automobilu ZIL-130E je letiskový pristávací svetlomet sovietskej výroby. Slúži ako prostriedok na osvetlenie pristávacej plochy počas nočnej prevádzky, pristávací svetelný maják na navádzanie lietadiel do priestoru letiska alebo vyznačovanie jednotlivých bodov v teréne.
 
Môže tiež slúžiť ako pojazdná elektrocentrála na napájanie spotrebičov jednosmerného prúdu max. 12 kW a napätia 110 V.

Na podvozku ZIL-u

Svetlomet je určený na prevádzku v poľných podmienkach pri relatívnej vlhkosti okolitého prostredia do 98 % za dažďa či sneženia a rovnako pri teplote v rozmedzí +/-40 °C. Štvorčlenná posádka dokáže zariadenie uviesť do pracovnej činnosti v priebehu 15 minút.
 
Medzi hlavné časti zostavy APM-90M patrí: automobilový agregát, svetlomet a súprava ZIP. Automobil ZIL-130E má špeciálne upravenú prevodovku, karburátor, valníkovú nadstavbu a tiež kabínu vodiča. Podstavec svetlometu je pripevnený k podlahe nadstavby v štyroch bodoch pomocou skrutiek. Pozdĺž bočníc valníka sú umiestnené dva kovové skladovacie boxy a v prednej časti vľavo zásobníky na výmenné dielce. V konštrukcii svetlometu sa počítalo s možnosťou nastavenia červených alebo zelených snímateľných svetelných filtrov. Vozidlo disponuje vlastným generátorom jednosmerného prúdu PR-125, blokom na reguláciu napätia, rozvodmi a regulačným reostatom. Generátor PR-125 je upevnený priamo na ráme automobilu za prevodovkou – pod kabínou vozidla. Má štyri hlavné a štyri pomocné póly. Je poháňaný motorom automobilu cez prevodové ústrojenstvo pozostávajúce z kardanového hriadeľa a prepínacej spojky. Menovitý výkon generátora PR-125 je špecifikovaný na 17,9 kW.
 
Špeciálne vybavenie kabíny automobilu spočíva v umiestnení voltmetra, prepínača snímača indikátora hladiny benzínu, reostatu a zarážky na zaistenie tlačidla plynu. Do kabíny je vyvedená páka prepínača spojky s istiacim kolíkom. Vľavo od stĺpika riadenia je pripojený fixátor brzdového pedálu. Jeho úlohou je zabrzdiť automobil počas činnosti svetlometu. Použitie ručnej brzdy (brzdiacej kardan) počas činnosti motora s generátorom nie je možné.

Lýra pre svetlomet

Samotný svetlomet sa skladá zo štyroch základných častí: podstavca, otočného stojana s lýrou, bubnového tela svetlometu a oblúkovej lampy. Podstavec svetlometu predstavuje konštrukciu zváranú z „U“ profilov, ku ktorým je privarený stredový čap otočného stojana s tzv. lýrou (vidlicou). V lýre je uchytené bubnové telo svetlometu s parabolickým reflektorom – priemer 900 mm a ohniskovou vzdialenosťou 366 mm. Do bubnového tela možno okrem oblúkovej lampy umiestniť na špeciálnej objímke žiarovku 10 kW, 110 V. Oblúková lampa pracuje s uhlíkmi intenzívneho horenia typu 16-150 a režimom horenia oblúka 30 +/-2V; 150 +/-5-10A.
 
Svetlomet sa môže otáčať vo vertikálnej aj horizontálnej rovine automaticky (pomocou elektromotora) alebo ručne. Vertikálny automatizovaný pohyb predstavuje režim kývania. V horizontálnej rovine okrem kývania aj kruhové otáčanie ľubovoľným smerom.
 
Vystavené vozidlo ZIL-130E APM-90M vyrobili v roku 1983. V ČSĽA plnilo úlohy najskôr v leteckom útvare Mošnov na severnej Morave. Jeho druhým a zároveň posledným používateľom bol vojenský útvar Sliač. V roku 1987 urobili revíziu elektrickej časti zariadenia v Leteckých opravovniach Banská Bystrica. Podľa záznamníka súpravy zariadenie odpracovalo dovedna 3 686 hodín. Aktívne sa používalo do júna 2005. Vozidlo ako zbierkový predmet nadobudol Vojenský historický ústav v júni 2013. Do depozitu VHM Piešťany ho previezli 11. novembra 2015.
 
Technické údaje:
Nákladný automobil ZIL-130E,
APM-90M
pohotovostná
hmotnosť vozidla: 8 525 kg
Dĺžka vozidla: 6,7 / 7,45 m
Šírka vozidla: 2,5 / 4,07 m
Výška vozidla: 3,3 / 4,25 m
Motor: ZIL-130V8
Obsluha: 4 osoby
Objem motora: 5,969 l
Výkon: 112,5 kW
Obsah palivovej nádrže: 170 + 150 l
Viditeľnosť zábleskov
svetlometu (majáka):
125 km
z výšky 4 000 m
75 km
z výšky 1 000 m
Generátory: Typ GSV-16-M1
 
Text: Mgr. Jerguš VÁRY (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 8/2016