Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Autori: Segeš, Vladimír; Dangl, Vojtech; Čaplovič, Miloslav; Bystrický, Jozef; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Purdek, Imrich. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015, 592 s., fotogr., ilustr., mp., reg. ISBN 978-80-7451-469-2 

Rozsiahly historický prierez vojenského diania na území Slovenska od najstarších čias do súčasnosti od popredných vojenských historikov zachytáva nielen dejinný vývoj slovenskej krajiny, ale aj činy a životy známych vojenských osobností, pochádzajúcich zo Slovenska a taktiež činnosť a úsilie zabudnutých či bezmenných státisícov slovenských vojakov, ktorí bránili svoju vlasť doma, alebo museli bojovať po celej Európe, ba mnohí aj na iných kontinentoch. Okrem pútavého textu, ktorý dopĺňa množstvo zaujímavých ilustrácií, dobových aj súčasných fotografií, čitateľ nájde aj mapy bitiek a ťažení, schémy, tabuľky, náčrty, grafy, prílohy jednotlivých hodnostných označení rakúsko-uhorskej, medzivojnovej a povojnovej československej armády, slovenskej armády vojnovej republiky ako aj armády Slovenskej republiky 90. rokov a súčasných Ozbrojených síl SR. Nechýba ani prehľad panovníkov a rozsiahly miestny a menný register. Kniha je určená predovšetkým širokej čitateľskej verejnosti.