100. výročie založenia Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti

100. výročie založenia Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti
21.11.2018
V dňoch 15. – 17. novembra 2018 sa riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. spolu s riaditeľom Vojenského historického archívu Mgr. Petrom Kralčákom, PhD. zúčastnili na slávnostných aktivitách venovaných 100. výročiu založenia Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti.
Podujatie sa začalo slávnostným zhromaždením v priestoroch Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti, na ktorom sa okrem predstaviteľov maďarského ministerstva obrany a generálneho štábu a domácich osobností verejného a kultúrneho života zúčastnili aj členovia pozvaných zahraničných delegácií z partnerských pracovísk. V rámci slávnostného programu bol uvedený pútavý filmový dokument, ktorý prezentoval činnosť hore uvedenej vedeckej a kultúrnej inštitúcie v historickom priereze. Po slávnostnom príhovore riaditeľa Vojenského historického ústavu a múzea plk. Dr. Vilmosa Kovácsa sa uskutočnila promócia knihy 100 rokov maďarského Vojenského historického ústavu a múzea 1918 – 2018, ako aj slávnostné uvedenie pamätnej plakety pripomínajúcej sté výročie tejto inštitúcie. Následne zahraničné delegácie absolvovali prehliadku expozície Zbrojnica a prijatie riaditeľom Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti. V neskorých popoludňajších hodinách bol slávnostný program ukončený návštevou hradnej štvrte a prehliadkou historickej budovy maďarského zákonodarného zboru. 
 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ