19. konferencia vojenských historikov Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Budapešti

19. konferencia CSWG - foto na web - Budapešť
03.06.2019
V dňoch 27. – 31. mája 2019 sa v Budapešti uskutočnila v poradí už 19. vedecká konferencia vojenských historikov, v rámci multilaterálnej Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (CSWG).  Tak ako každoročne od svojho vzniku v Marshall centre v Garmisch-Partenkirchene v roku 2000,  sa v rámci uvedenej pracovnej skupiny aktívne zúčastnili aj zástupcovia Vojenského historického ústavu Bratislava.

V priebehu trojdňovej odbornej časti 19. konferencie CSWG na tému „Úloha teritoriálnych ozbrojených síl v mieri a vo vojne“, ktorá sa konala na pôde Národnej univerzity verejnej služby Maďarskej republiky, vystúpilo zo svojimi vedeckými príspevkami 25 vojenských historikov. Konferenciu otvorili generálmajor József Padányi, prorektor Národnej univerzity verejnej služby v Budapešti, brigádny generál Zoltán Apati, zástupca veliteľa vojenskej prípravy a výcviku Maďarských obranných síl, plukovník Antal Szőllősi,  veliteľ Sekcie obrannej politiky Maďarského ministerstva obrany a Dr. Gunnar Åselius z Katedry vojenských štúdií Švédskej univerzity obrany v Štokholme.

Celkovo sa na konferencii zúčastnilo 39 vojenských historikov z  18 štátov: Česká republika, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spolková republika Nemecko, Spolková republika Rakúsko, Švédsko, Turecko a USA. V rámci programu konferencie účastníci absolvovali prehliadku expozícií Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti, navštívili Maďarský parlament a expozíciu vojenského monitoru „Lajta“ na Dunaji.

Slovenská delegácia z  VHÚ Bratislava, plukovník Miloslav Čaplovič a Dr. Matej Medvecký, vystúpila s príspevkom „Povojnová transformácia československej armády – slovenská skúsenosť“. V záverečnej časti konferencie vystúpil plk. Čaplovič s prezentáciou, v rámci ktorej predstavil základné informácie o 20. konferencii vojenských historikov CSWG, ktorú bude organizovať VHÚ Bratislava v Košiciach od 18. do 22. mája 2020, v spolupráci s nemeckým Centrom vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru v Postupimi. V priebehu konferencie zástupcovia VHÚ absolvovali aj viaceré bilaterálne rokovania so zástupcami partnerských inštitúcii.
 
 
Text: VHÚ 
Foto: VHÚ a Národná univerzita verejnej služby Budapešť