1939 – Rok zlomu. Slovensko a Európa na začiatku 2. svetovej vojny –Avízo

SK temy konferencie 1
08.11.2018

Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie

- Slovensko a československá vláda na začiatku roku 1939
- Marcová kríza (stupňovanie separatizmu, vojenský zákrok československej vlády a rozbitie Československa)
- Vznik Slovenského štátu a rokovania s nacistickým Nemeckom
- Malá vojna
- Politický vývoj Slovenského štátu v roku 1939 (Tvorba a prijatie ústavy, voľba prezidenta, upevňovanie moci HSĽS, medzinárodné postavenie, budovanie mocenských štruktúr - armáda, žandárstvo, tajná služba.)
- Budovanie základov odbojových štruktúr a ich prejavy
- Medzinárodná situácia v predvečer vojny a jej vplyv na slovenskú politiku (Vytvorenie protektorátu Čechy a Morava, dvojstranné rokovania mocností, uzavretie sovietsko - nemeckej zmluvy.)
- Napadnutie Poľska a účasť slovenskej armády
- Hospodárstvo a spoločnosť na Slovensku v roku 1939

Uzávierka prihlášok:

30. november 2018
na adrese: stanislav.micev@muzeumsnp.sk


Prihláška
Application​