1939 - Rok zlomu. Slovensko a Európa na začiatku 2. svetovej vojny - PROGRAM konferencie

11SK - Pozvánka konferencia 1939
17.04.2019

Medzinárodná vedecká konferencia

23. - 25. apríl 2019

Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 282/23
Banská Bystrica
1939 - Rok zlomu - program konferencie - 23.4.2019
1939 - Rok zlomu - program konferencie - 24.4.2019
1939 - Rok zlomu - program konferencie - 25.4.2019

Program