PROJEKT VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

"Vybudovanie informačno-technologického zabezpečenia 
pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu
"

 
Aktuality
1. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 030/2013/1.1/OPVaV 
zo dňa 25.11.2013
Logo_PDF
stiahnuť dokument

2. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. 030/2013/1.1/OPVaV/D01

3. Vojenský historický ústav realizuje projekt pod názvom:
"Vybudovanie informačno-technologického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu"
 Logo_PDF
stiahnuť dokument

4. Pozvánka na prezentácia projektu "Vybudovanie informačno-technologického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu" 
a spustenie multimediálnej časti

Logo_PDF
stiahnuť dokument
5. Konferencia "Najlepší z najlepších" Logo_PDF
stiahnuť dokument
6. Prezentácia projektu: "Vybudovanie informačno-technologického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu" LOGO_PPTX
stiahnuť dokument
7. Uzatvorenie servisnej zmluvy o technickej podpore pre Centrum výskumu zbierkových predmetov VHÚ-VHM s Atos IT Solutions and Services s.r.o.  Logo_PDF
stiahnuť dokument
 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
   www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/op-vyskum-a-vyvoj, www.nsrr.sk, www.asfeu.sk