3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Ozbrojené síly a československý stát“.

3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Ozbrojené síly a československý stát“.
04.11.2021
Univerzita obrany v Brne zorganizovala dňa 3. novembra 2021 tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Ozbrojené síly a československý stát“. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa organizátori rozhodli ju realizovať  prostredníctvom formátu online rokovania.
 
Medzinárodnej vedeckej konferencie sa aktívne zúčastnili najmä vojenskí a civilní historici z vedeckých inštitúcií a univerzít z Českej republiky. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch ročníkov bola Slovenská republika zastúpená len naším Vojenským historickým ústavom. Podobne ako na predchádzajúcich dvoch ročníkoch sa medzinárodnej vedeckej konferencie aktívne zúčastnil Dr. Miloslav Púčik, CSc., samostatný vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Bratislava. Vo svojom príspevku sa venoval špecifickej a doposiaľ nespracovanej problematike Rakúska ako záujmového priestoru čs. vojenského výzvedného spravodajstva a jeho vojensko-strategickému významu v rokoch 1960 – 1989. Problematiku spracoval na základe rozsiahleho archívneho výskumu v domácich a zahraničných archívoch. Podobne ako z predchádzajúcich dvoch medzinárodných vedeckých konferencií, tak aj z poslednej organizátor vydá kolektívnu monografiu. V poradí štvrtý ročník vedeckého podujatia „Ozbrojené síly a československý stát“ sa uskutoční v septembri 2022. Vojenský historický ústav bude na ňom opäť aktívne participovať a plánuje prispieť ďalším príspevkom, v snahe zvýšiť úroveň vedeckého poznania špecifickej problematiky ozbrojených síl.

Text: VHÚ

Program konferencie
Prst