Medzinárodná konferencia Slovensko a Európa v roku 1948

20180411_104819
13.04.2018
V dňoch 11. – 12. apríla 2018 sa v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou Slovensko a Európa v roku 1948, ktorú zorganizovalo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Vojenským historickým ústavom, Sekciou pre vojenské dejiny pri Slovenskej historickej spoločnosti a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na podujatí vystúpilo dvadsaťštyri historičiek a historikov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Bieloruska. Príspevky, orientované na dianie v hektickom roku 1948, sa sústreďovali najmä na medzinárodný kontext roku 1948, február 1948 a jeho politicko-právne dôsledky, oficiálnu a odvrátenú tvár režimu, hospodársku, sociálnu a kultúrnu sféru, reemigráciu a aktivity Slovákov v zahraničí a napokon na národnostnú politiku krajiny, výmeny a presídlenia obyvateľstva. Vojenský historický ústav na podujatí reprezentoval samostatný vedecký pracovník Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ Mgr. Matej Medvecký, PhD., ktorý predniesol referát o úlohe VII. odboru Povereníctva vnútra počas vládnej krízy a po jej skončení vo februári 1948.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ