Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko a prvá svetová vojna

Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko a prvá svetová vojna
27.02.2019
Dňa 22. februára 2019 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach uskutočnil už 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko a prvá svetová vojna, ktorej organizátorom bol Klub vojenskej histórie Beskydy. Na podujatí vystúpili odborníci zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Tí počas konferencie predniesli referáty, ktoré prítomným priblížili zaujímavé i málo známe udalosti z obdobia 1. svetovej vojny. Sústreďovali sa v nich predovšetkým na  boje  odohrávajúce sa na území dnešného východného Slovenska, činnosť vojakov z územia dnešného Slovenska, či na vojnové cintoríny. Vojenský historický ústav na podujatí reprezentovala vedecká pracovníčka Odboru vojensko-historických výskumov Mgr. Jana Zaťková, PhD., ktorá predniesla referát Bojová činnosť 71. pešieho pluku na východnom fronte.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ