Noc múzeí a galérií vo VHÚ – VHM

Noc múzeí a galérií 2019 - Svidník 1
21.05.2019
Vojenský historický ústav Bratislava sa 18. mája 2019 prostredníctvom Vojenského historického múzea Piešťany zapojil do 15. ročníka celoeurópskeho podujatia s názvom ,,Noc múzeí a galérií 2019“. Cieľom tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, bolo v čo najväčšej možnej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany a šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy. Tak ako aj v uplynulých rokoch sa toto kultúrno-spoločenské podujatie uskutočnilo pod záštitou ministra obrany SR Petra Gajdoša.
Vo Vojenskom historickom múzeu – Múzejnom oddelení Piešťany sa brány múzea otvorili od 13-tej hodiny a zatvorili sa až o 22-hej hodine. Návštevníci podujatia mali možnosť vidieť reinštalovanú vonkajšiu expozíciu leteckej techniky, ktorá prešla najväčšou zmenou za posledných 10 rokov, zrekonštruované zbierkové predmety 152mm SHKH vz. 77 DANA, 152mm SHKH ONDAVA a tank T-72-M1. V neposlednom rade mali možnosť navštíviť 3D prezentačnú miestnosť či využiť interaktívne dotykové infokiosky, infopanely či navádzacie informačné staničky po expozícii. V sprievode riaditeľa VHÚ, plukovníka Miloslava Čaploviča, si pozvaní hostia z Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu OS SR so záujmom pozreli expozíciu VHM.
Počas programu akcie prezentovala svoju činnosť trnavská Regrutačná skupina Personálneho úradu OS SR. Medzi hlavné body programu sa zaradilo premietanie dokumentárneho filmu Štefánik – príbeh hrdinu. Vlasť, ktoré bolo spojené s besedou s jeho autorom Pavlom Kanisom.
Spoločným úsilím zamestnancov VHÚ, technickej pomoci zo strany OS SR,  dobrovoľníkov z Klubu vojenskej histórie ČSĽA Piešťany, Klubu vojenskej histórie Kolíňany a skupiny Virtuálne Biele Albatrosy a Regrutačného strediska OS SR sa opäť podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru pre približne 1 600 návštevníkov.
Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie vo Svidníku v spolupráci s mestom Svidník, neziskovou organizáciou Dukla Destination, Centrom voľného času Svidník, Klubom vojenskej histórie Dukla z Prešova, Klubom vojenskej histórie Svoboda z Ruskova, Klubom vojenskej histórie Polom zo Žiliny, Klubom vojenskej histórie Karpaty zo Sniny a Klubom vojenskej histórie a streleckým klubom Hodošík sa rovnako zapojilo do podujatia ,,Noc múzeí a galérií 2019“. Podujatie v rámci VHÚ – VHM Mo Svidník premiérovo prebiehalo v rozsiahlom areáli svidníckeho VHM a, prirodzene, aj v jeho Centrálnej expozícii. Pre návštevníkov podujatia, ktorého program sa začal o 16-tej h a trval až do 22-ej h, pripravili jeho organizátori zaujímavý program. Záujemcovia o vojenskú minulosť Slovenska sa mohli oboznámiť so zmodernizovanou Centrálnou expozíciou Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945, a to nielen počas zvyčajných návštevných hodín, ale aj v neskorých nočných hodinách. V areáli VHM prebiehal medzitým zaujímavý a bohatý sprievodný program, ktorý bol rozdelený na statické a dynamické ukážky. V rámci statických ukážok prezentovali zamestnanci VHÚ – VHM Mo Svidník návštevníkom podujatia zaujímavé a výnimočné zbierkové predmety zo zbierok múzea – ručné palné zbrane z obdobia 1. svetovej vojny, medzivojnového obdobia, 2. svetovej vojny a československej povojnovej produkcie. Počas celého programu sa v prezentačnom stánku Regrutačnej skupiny Personálneho úradu OS SR z Prešova premietali dokumentárne filmy s vojnovou tematikou. Ďalej boli pre návštevníkov pripravené aj statické ukážky kolesovej a pásovej techniky priamo podriadených útvarov 2. mechanizovanej brigády v Prešove. K dispozícii boli taktiež diorámy jednotlivých klubov vojenskej histórie, kde mali návštevníci podujatia možnosť vzhliadnuť zaujímavé ručné palné zbrane a súčastí výstroja používané v období 2. svetovej vojny príslušníkmi nemeckého Wehrmachtu, sovietskej Červenej armády a 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Veľkú pozornosť návštevníkov pútala aj prezentácia Airsoftového klubu neziskovej organizácie Dukla Destination. Napokon pre tých najmenších návštevníkov a ich rodičov bol k dispozícii stánok Centra voľného času Svidník. 
V rámci hlavného programu tohto zaujímavého podujatia sa ako prví o 16:30 h predstavili vo veľmi zaujímavej ukážke príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR vo Svidníku spolu s príslušníkmi Červeného kríža Svidník, ktorí spolu predviedli ukážku pomerne náročného zásahu pri autonehode, ktorá najskôr zahŕňala vyslobodzovanie pasažierov z vraku havarovaného vozidla a ich následne oživovanie, a potom aj hasenie horiaceho vozidla a jeho následné odtiahnutie. Po tejto prezentácii práce Hasičského a záchranného zboru SR vo Svidníku a Červeného kríža Svidník pokračoval program ďalšou ukážkou, ktorú od 17:30 h zabezpečili príslušníci 2. mechanizovanej brigády v Prešove, konkrétne 23. motorizovaného práporu Trebišov. Tí návštevníkom v krátkej ukážke predviedli priebeh odmínovacích prác v teréne. Napokon od 18:00 h zaujala divákov aj jedinečná historická ukážka odmínovacích prác priamo v boji počas Karpatsko-duklianskej operácie, ktorú si pripravili členovia Klubu vojenskej histórie Dukla Prešov. Návštevníkom predviedli spôsob vyhľadávania a následnej likvidácie nemeckých protipechotných a protitankových mín presne tak, ako to vykonávali ženisti 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Po tejto historickej ukážke program vyvrcholil najskôr o 19:00 h zapálením Vatry víťazstva na počesť obetí druhej svetovej vojny, následnou prehliadkou Pamätníka a vojnového cintorína sovietskej armády vo Svidníku, ktorý bol rozžiarený gréckym ohňom a napokon o 20:00 h premietaním rodinného filmu pojednávajúcom o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s názvom Mohyla, a to priamo pod holým nebom. Podujatie si nenechalo ujsť dovedna 1 300 návštevníkov.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, Jozef Žiak MOSR