Prezentácia VHÚ na Dni otvorených dverí Národnej rady SR

1
04.09.2019
Dňa 1. septembra 2019 sme si pripomenuli už 27. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky, nášho najvyššieho a najvýznamnejšieho právneho predpisu slúžiaceho pre blaho občanov našej vlasti.
Ústava Slovenskej republiky, ktorú 1. septembra 1992 prijala Slovenská národná rada, patrí svojím obsahom medzi moderné ústavy vychádzajúce z dlhodobých demokratických tradícií, z rešpektovania medzinárodných noriem a osvedčených právnych, humanistických a demokratických princípov. V živote našej spoločnosti zohrala nenahraditeľnú, integrujúcu a stabilizujúcu úlohu.
Oslavy výročia  Ústavy Slovenskej republiky boli spojené s Dňom otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky. Návštevníci Národnej rady SR a Bratislavského hradu mali možnosť vidieť pestrý program, v rámci ktorého bola prezentovaná široká škála techniky, výstroja a výzbroje ozbrojených zložiek a záchranných systémov Slovenskej republiky.
Vojenský historický ústav tak ako v uplynulých rokoch, aj v tomto roku obohatil program Dňa otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky zaujímavou prezentáciou zbierkových predmetov z fondu Vojenského historického múzea v Piešťanoch – ručných zbraní československej výroby, ktoré boli používané v armádach dislokovaných na území Slovenska od roku 1918 až po súčasnosť.
V našom prezentačnom stane sme privítali množstvo záujemcov o vojenskú minulosť Slovenska a Slovákov, ktorým piešťanskí vojenskí múzejníci poskytli množstvo zaujímavých informácií o vývoji prezentovaných historických zbraní, ich zavedení do výroby a využití v jednotlivých bojujúcich armádach.
Kvalitne pripravenú kultúrno-spoločenskú akciu v teplom a slnečnom počasí navštívilo viac než desaťtisíc domácich i zahraničných účastníkov.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ