Oznam

VHÚ
09.03.2020
V zmysle odporúčaní vlády Slovenskej republiky v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 budú bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave ako aj expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku pre verejnosť zatvorené do odvolania. O ďalšom postupe budeme verejnosť včas informovať.