Otváranie bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

Otváranie bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea 4
05.01.2022
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 11. januára 2022 v súlade s platnými opatreniami na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 bude znovu otvorená pre verejnosť v režime OP bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave a expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku.    

Vojenský historický archív Bratislava („VHA“)

Vstup do bádateľne bude možný v pracovných dňoch (utorok až piatok) v čase od 8.00 h do 14.30 h s technickou prestávkou od 11.00 do 11.30. V zmysle platných nariadení môže byť v bádateľni maximálne 1 návštevník. Do bádateľne môže prísť len vopred ohlásený návštevník (telefonicky na číslo +421 2 48207720 alebo mailom na vha@vhu.sk). Návštevník musí vopred oznámiť dĺžku svojho pobytu na bádateľni, aby bolo možné zabezpečiť vstup aj ďalším záujemcom.

Vojenské historické múzeum Piešťany („VHM“)

Múzejné oddelenie Svidník

Od 11. januára 2022 bude sprístupnená Centrálna expozícia VHM vo Svidníku „Vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1945“  . Kontakt: +421 54 7521398. Vstup do Centrálnej expozície VHM vo Svidníku bude umožnený len v pracovných dňoch (utorok až piatok) v čase od 9.00 h do 15.00 h, pričom posledný vstup bude o 14.30 h. Vstup bude umožnený len na individuálne prehliadky maximálne 10 návštevníkom.

Múzejné oddelenie Piešťany:

Od 11. januára 2022 budú sprístupnené pre verejnosť stále expozície VHM v Piešťanoch „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ a „Slováci v rovnošatách 1848 - 2020" nasledovne:
     
Vstupy do expozícií bude umožnený  len v pracovných dňoch (utorok až piatok)  1 skupine minimálne 10 osôb o 10.00 h a o 13.00 h. Vstup do múzea bude limitovaný na maximálne 20 návštevníkov (vrátane detí) na jednu skupinu.

Našim návštevníkom ponúkame možnosť objednania sa na jednotlivé vstupy do expozícií v Piešťanoch, a to na tel. č. 0903 820 454. V závislosti od zmien platnej epidemiologickej legislatívy sa bude maximálny počet osôb v skupine meniť.

Dovoľujeme si upozorniť, že každý návštevník bádateľne archívu alebo expozície múzea sa musí preukázať platným COVID-19-PASS alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. Zároveň každý návštevník bádateľne archívu po celú dobu pobytu na bádateľni musí mať jednorazové rukavice a prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 alebo N95/KN95. Návštevník expozície múzea musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 alebo N95/KN95.

Vážení bádatelia a návštevníci,

dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie uvedených preventívnych opatrení ako i ďalších pokynov, aby sme ochránili zdravie Vás, ako aj našich pracovníkov.