BOJE O SLOVENSKO V ROKU 1919 A FRANCÚZSKA VOJENSKÁ MISIA – Avízo

FVM_plagat_web stredny
14.05.2019
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Katedra histórie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vojenský historický ústav Bratislava, Štátny archív v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach pripravili podujatia na tému Bojov o Slovensko v roku 1919 a Francúzskej vojenskej misie.
Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia začlenenia územia Slovenska do štátu, v ktorom sa Slováci prvýkrát angažovali v pozícii štátotvorného národa. Pripomína neľahký zápas o spoločný štát i prehliadaný podiel Francúzskej vojenskej misie na úspešnom priebehu nastolenia československej štátnej moci na území Slovenska. Osobitne sleduje významných aktérov doby a mesto Košice s okolím. Zámerne bude inštalovaná v tej časti Košíc a v tých priestoroch, v ktorých sa aktéri udalostí preukázateľne pohybovali. Veríme, že prispeje k rozvoju slovensko-francúzskeho kultúrneho dialógu, ako aj k ďalšiemu zviditeľneniu bohatstva histórie košického regiónu.
Na výstave budú sprístupnené zbierkové predmety Východoslovenského múzea v Košiciach, Vojenského historického múzea – Múzejných oddelení v Piešťanoch a vo Svidníku, predmety, ktoré darovali vnuk generála Fouchera vnučka generála Pellého, archívne dokumenty Štátneho archívu v Košiciach, Slovenského národného archívu a ďalšie zbierkové predmety, či skeny dokumentov, ktoré zapožičali kultúrne inštitúcie.
 
Vernisáž výstavy,  Východoslovenské múzeum v Košiciach, 21. mája 2019 o 15,00 hod. 
Výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach potrvá od 22. mája do 4. augusta 2019