Delegácia zo Spojených arabských emirátov v Piešťanskom Vojenskom historickom múzeu

1
08.09.2021
Dňa 5. septembra 2021 delegácia zo Spojených arabských emirátov navštívila piešťanské Vojenské historické múzeum sídliace v priestoroch spätých s históriou československého a slovenského vojenského letectva. Vzácnych hostí na čele s generálmajorom Saeedom Alim Obaidom Abushubsom Al Alim, veliteľom Spoločného leteckého velenia vzdušných síl Spojených arabských emirátov, privítal Mgr. Jerguš Váry, vedúci múzejného oddelenia Piešťany – zástupca riaditeľa múzea, ktorý ich v úvodnom slove  oboznámil s históriou mesta Piešťany, minulosťou vojenského letiska, ako aj štruktúrou a smerovaním Vojenského historického ústavu. Následne sa uskutočnila komentovaná prehliadka stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“, s osobitným dôrazom na  informácie o  zbierkových predmetoch dokumentujúcich vývoj leteckej techniky zaradenej do výzbroje nášho vojenského letectva. Po nej bola hosťom predstavená aj nová stála expozícia „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020“, ktorá  mapuje vojenskú minulosť Slovenska od revolúcie v roku 1848 až do dnešných čias, keď vojenskú minulosť, prítomnosť, ale aj budúcnosť Slovenska tvoria príslušníci moderných Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V rámci programu bol hosťom premietnutý aj videofilm z dielne Vojenského historického ústavu Bratislava „Generál Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ“, venovaný životu vojaka, vedca, politika Milana Rastislava Štefánika.
Vzácni hostia na záver návštevy vyjadrili úprimné poďakovanie za možnosť osobne sa zoznámiť s expozíciami Vojenského historického múzea, ktoré atraktívnou formou približujú vojenskú minulosť Slovenska.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ