Koniotóm punkčný zn. Chirana

Koniotóm punkčný zn. Chirana
08.12.2021
Koniotóm punkčný zn. Chirana typ : 397 134, 34 0301 s príslušenstvom je zdravotnícka pomôcka slúžiaca na úkony neodkladnej starostlivosti, konkrétne na obnovenie dýchania v prípade nepriechodnosti horných dýchacích ciest. Používa sa pri núdzovom otvorení dýchacích ciest,  pokiaľ sa pacient dusí v dôsledku ich nepriechodnosti. Využíval sa v bežnej civilnej lekárskej praxi, ale rovnako aj v poľnej zdravotnej službe Československej ľudovej armády a zložiek civilnej ochrany.
 
Skladá sa z kovového puzdra, uzáveru, bodca, kanyly a tesniaceho krúžku. Punkčný nástroj predstavuje mierne ohnutý bodec (s hrotom a ostrím) pevne spojený so skrutkovacím uzáverom. Na bodec sa nasadzuje kanyla. Bodec je určený na zavedenie kanyly do dýchacej trubice cez krk. Kanyla s vnútorným priemerom 6 mm má na svojich stenách 3 otvory, ktoré zabezpečujú prívod vzduchu do dýchacej trubice aj v prípade zapchania hlavného otvoru kanyly. Príruba kanyly je vybavená dvojicou otvorov, ktoré slúžia na fixáciu k telu pacienta po jej zavedení. Uzáver s bodcom je možné pomocou závitu pripevniť o puzdro. Puzdro cylindrického tvaru slúži jednak na ochranu ostria pri skladovaní, jednak ako rezervoár dezinfekčného roztoku – do ktorého je bodec s nasadenou kanylou ponorený. V pohotovostnom stave slúži puzdro ako rukoväť pre uchopenie nástroja pri zavádzaní kanyly.
 
Príprava koniotómu do pohotovostného stavu pozostáva z vyskrutkovania kanyly z kovového puzdra. Následne sa vyleje dezinfekcia a bodec s kanylou sa jednoducho naskrutkujú z opačnej strany. Tracheotómia nie je vhodnou metódou na urgentné spriechodnenie dýchacích ciest. Indikáciami pre možnosť zaistenia dýchacích ciest býva aspirácia, prípadne uviaznuté cudzie teleso v oblasti hlasivkových väzov, v oblasti hrtanu a iné stavy spôsobujúce sťažené podmienky tracheálnej intubácie a nemožnosti ventilácie maskou. 
 
Zavedenie koniotómu je jednoduché bez nárokov na ďalšie zdravotnícke vybavenie. V návode sa píše, že pacient musí zakloniť hlavu, ošetrujúci nájde miesto vpichu v strede spojenia  prstencovej a štítnej chrupavky. Po prerazení tkaniva sa vytiahne časť nástroja s hrotom a zavedie sa kanyla. Kanyla by nemala ostať dlhšie zavedená ako 24 hodín. O použití nástroja podrobne informuje priložený leták s obrazovou dokumentáciou. Do základného vybavenia súpravy patria: 1 ks kompletného koniotómu v kovovom puzdre Chirana Inox 81, 5 ks náhradných kanýl, 5 ks náhradných tesnení.  
 
Koniotóm punkčný Chirana bol do zbierok VHÚ -  Vojenského historického múzea Piešťany získaný bezodplatným prevodom z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, kde v minulosti slúžil ako pomôcka na výučbu. Súprava je nepoužitá, kompletná, zabalená v pôvodnom balení. Súčasťou balenia je záručný list a príbalový leták s návodom na použitie. Donedávna bol zbierkový predmet súčasťou Siene slávy a tradícií Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.
 
Text / foto: Mgr. Jerguš VÁRY, VHÚ-VHM
 
Zdroje:
Chirana: príbalový leták KONIOTOM PUNKČNÍ, Nové Město na Moravě, 1981
ŠEVČÍK, Pavel, et al. Intenzivní medicína. 3. vydání. Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0
Návrhový list VHÚ-VHM Piešťany č. 278/2017 zo dňa 31.1.2017