Kovová osemcípa hviezda z vojnového cintorína v obci Hostovice

Kovová hviezdica z vojnového cintorína Hostovice (1)
12.11.2021
V ťažkých bojoch prvej svetovej vojny na našom území zahynuli tisícky vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády, ktorí sú pochovaní na viacerých vojenských cintorínoch. Jedným z nich je aj vojenský cintorín v obci Hostovice, ktorá mala pred vypuknutím vojny 699 obyvateľov. Podobne ako aj v iných obciach dnešného okresu Snina aj tu prebiehala intenzívna bojová činnosť. Vojnové udalosti sa obce dotkli na jeseň 1914 a neskôr, predovšetkým v apríli 1915 počas Veľkonočnej bitky v Karpatoch, keď sa frontová línia ustálila severne nad obcou na hrebeni Skory. Bojové operácie, ktoré si  vyžiadali tisícky obetí, sa dotkli aj samotnej obce, ktorá bola značne zničená.
 
Vojnový cintorín sa nachádza v juhozápadnej časti areálu obecného (civilného) cintorína, asi 120 m južne od miestneho gréckokatolíckeho chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky a asi 150 m východne od štátnej cesty č. 567, na vyvýšenine východne od obce. Vznikol ešte počas prvej svetovej vojny, pravdepodobne v roku 1917, ale pochovávanie obetí na ňom pokračovalo aj po vzniku Československa. Posledný úradný záznam o pochovávaní na tomto cintoríne je z 13. apríla 1923, keď tu boli uložené ostatky dvoch neznámych vojakov. Zároveň bol cintorín upravený podľa nariadenia MNO č. j. 650590 Definitívní úprava válečních hřbitovů na bojištích Karpatských z 21. apríla 1920. V súlade s týmto dokumentom a vzhľadom na to, že väčšina pochovaných bola známa, bol cintorín ponechaný v pôvodnom stave. Jednotlivé hroby boli upravené podľa jednotného vzoru vydaného MNO a označené boli kovovými hviezdicami, ktoré boli jednak trvácnejšie a odolnejšie voči poveternostným vplyvom, ale rovnako boli nábožensky neutrálnejšie (oproti krížom, ktoré sa spájajú s kresťanstvom, pričom pri neznámych vojakoch nebolo známe ich vierovyznanie).
 
V medzivojnovom období starostlivosť o cintorín zabezpečovala žandárska stanica v Pčolinom. Po 2. svetovej vojne však začal objekt chátrať a takmer zanikol. S obnovou hrobov sa začalo v roku 2007 – horné rady hrobov boli identifikovateľné len pomocou kovových hviezdic. Tie boli v roku 2008 odstránené z dôvodu uľahčenia kosenia traktorom. V rokoch 2011 – 2014 došlo k sanácii a obnove cintorína dobrovoľníkmi z Klubu vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s miestnou samosprávou. Postupne boli obnovené hrobové polia podľa historického náčrtu. V strede cintorína bol umiestnený provizórny kríž. V roku 2014 bola ukončená úprava vojnových hrobov. Taktiež boli vystavané kamenné chodníky, osadené drevené kríže a vybudovaný centrálny pamätník v podobe jednoramenného dreveného kríža osadeného do podstavca. Celý areál vojnového cintorína bol ohradený dreveným oplotením.
 
Cintorín má pôdorys v tvare obdĺžnika s rozmermi 20 x 36 m. Pozostáva zo 47 vojnových hrobov, z ktorých je 25 hrobov jednotlivých, 18 spoločných a 4 hromadné. Hroby sú aj presne identifikované (len osem vojakov je neznámych, z toho jeden bol ruský vojak) a sú usporiadané v štyroch radoch. Svoj odpočinok tu našlo 112 vojakov, väčšinou príslušníkov rakúsko-uhorskej armády, ktorí zomreli v miestnej vojenskej poľnej  nemocnici.
 
Vojnový cintorín v obci Hostovice je dielom neznámeho architekta a bol navrhnutý na zaradenie medzi Národné kultúrne pamiatky. Označenie vojnového hrobu je vyrobené z kovu a tvorí ho plechová osemcípa hviezda (s priemerom 311 mm), pričom ôsmy cíp je spojený s kovovým kolíkom, určeným na zapichnutie do zeme.  Kolík je vyrobený z pásoviny, ku hviezdici je prinitovaný dvoma nitmi. 
 
Text / foto: Mgr. Viera Jurková, VHÚ-VHM
 
Použité pramene a literatúra:
DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
BURAĽ, Miroslav - DROBŇÁK, Martin - KORBA, Matúš - TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny II. Humenné : Redos, 2009, 100 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
VHA, f. VHC, šk. 56, okres Snina
VHA, f. ZVV, Vojenské hroby a cintoríny
https://www.hostovice.sk/--29-19-vojnovy-cintorin