Letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“

Letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“
06.10.2021
V zbierkovom fonde Vojenského historického múzea Piešťany sa nachádza aj zbierkový predmet – sovietsky letecký guľomet A-12,7 „Afanasijev“, ktorý bol do zbierky IV – Automatické zbrane - získaný v roku 2004 bezodplatným prevodom z Vojenskej leteckej akadémie M. R. Štefánika v Košiciach.
 
Konštruktérom tejto zbrane bol Nikolaj Michailovič Afanasijev, ktorý so svojím tímom začal pracovať na projekte nového rýchlopalného leteckého guľometu kalibru 12,7 mm, s rýchlosťou streľby minimálne 1 500 výstrelov za minútu. Pri práci na novom projekte využíval aj poznatky nadobudnuté počas modernizácie staršieho typu leteckého guľometu UB, pri ktorom sa pri zvýšení rýchlosti streľby prejavilo značné zníženie životnosti zbrane, čo viedlo k vývoju nového typu leteckého guľometu.
 
Projekt pod názvom TKB-481 sa začal v roku 1949. Jeho výsledkom mal byť guľomet určený ako výzbroj sovietskeho štvormotorového strategického bombardéra Tupolev Tu-4. V septembri 1953, po absolvovaní vojskových skúšok, bol nový guľomet  A-12,7 prijatý do výzbroje vojenských vzdušných síl ZSSR, s určením pre výzbroj vrtuľníkov. Guľomet A-12,7, navrhnutý pre streľbu z pevných a pohyblivých leteckých stanovísk proti vzdušným a pozemným cieľom, sa stal jedným z dlhšie slúžiacich typov v letectve.
 
Automatická funkcia zbrane bola zabezpečená odberom prachových plynov cez odberový kanál. Strelivo v nábojovom páse bolo možné do guľometu podávať z pravej i ľavej strany. Spúšťadlo bolo elektrické, pričom napínanie bolo pneumatické. Guľomet sa spúšťal z prednej polohy záveru. Pri streľbe sa používali jednotné náboje 12,7 x 108 mm s priebojno-zápalnými strelami (B-32), priebojno-zápalnými strelami so stopovkou (BZT) a zápalnou trhavou strelou s okamžitým účinkom (MDZ).
 
Pôvodne plánovaná rýchlosť streľby bola znížená na 1 000 výstrelov za minútu,  zavedením spomaľovača do elektrospúšte. Nútené technické riešenie sa realizovalo z dôvodu, že rýchlopalný mechanizmus predbiehal v tom čase metalurgické možnosti pri výrobe hlavní, ktoré pri takom vysokom tempe streľby rýchlo zhoreli.
 
V roku 1966 prešiel guľomet modernizáciou pre možnosť využitia nového náboja so zápalnou strelou s okamžitým účinkom s veľkou citlivosťou (ZMDBČ). Do výzbroje ho zaviedli ako variant A-12,7A. Zavedenie tohto variantu sa realizovalo v období, keď vo výzbroji sovietskeho vojenského letectva nefigurovala žiadna palná zbraň na efektívnu likvidáciu tzv. aerostatov (balón, vzducholoď). Tieto prostriedky bez posádky vypúšťali nad územie krajín bývalého sovietskeho bloku za účelom leteckého prieskumu. Strely s trhavým účinkom neboli dostatočne citlivé na aktiváciu pri kontakte s polyetylénovým plášťom balóna s hrúbkou 30 – 40 mikrónov. V období počas rokov 1959 – 1964 bol na riešenie problému v ZSSR vyvinutý náboj 12,7 x 108 mm s projektilom, ktorý dokázal vytvoriť v plášti balóna trhliny s rozmermi 200 – 300 cm2. Veľký únik plynov mal za následok rýchle klesanie aerostatu a aj jeho zapálenie v prípade, že bol naplnený vodíkom. Súčasť tohto náboja tvorila spomenutá zápalná strela s okamžitým účinkom veľkej citlivosti. Uvedený náboj bol určený aj pre guľomety JakB. Neskôr bola v roku 1972 strela modernizovaná zavedením mechanizmu samo-zničenia. Ich výroba však  postupne prestávala z dôvodu nahradenia balónov modernejšími prostriedkami prieskumu. Guľomety A-12,7 vyrábali závody v Tule (Tulamashzavod), Iževsku (Izmash) a Kovrove (KMZ) v rokoch 1953 až 1983. V československom vojenskom letectve bol guľomet určený pre výzbroj vrtuľníkov Miľ Mi-4 a niektorých typov lietadiel, zväčša ako zbraň na uskutočňovanie ostrých školských strelieb na stíhacích lietadlách.
 

Technické údaje:

Kaliber: 12,7 mm.
Rýchlosť streľby: 800 – 1 100 výstrelov za minútu.
Celkové rozmery:
- dĺžka: 1 423 mm
- šírka: 153 mm
- výška: 154,5 mm
Parametre hlavne:
- dĺžka hlavne: 1 005 mm.
- počet drážok: 8.
- stúpanie drážok: 381 mm.
Napätie pre elektrospúšť: 26 V.
Hmotnosť guľometu: cca 28 kg.
Minimálny tlak vzduchu pre pneumatické napnutie: 3,5 Mpa.
 
Zdroj:
АФАНАCЪЕВ, Н. М. и др.: 12,7-миллиметровый авиационный пулемет А-12,7 конструкции Н.М. Афанасьева. Техническое описание. Москва : Государственное издательство оборонной промышленности, 1956, 104 с.
Letecký gulomet A-12,7. Technický popis. Praha – MNO, 1957, 100 s.
Отечественньте крупнокалиберные пулеметы (часть II) [online]. Dostupné na internete:  <http://www.xliby.ru/transport_i_aviacija/tehnika_i_vooruzhenie_1998_03/p2.php>. [cit. 2021-08-16].
ПЛАТОНОВ, Ю., ГУМАК, Р.: Система Афанасьева: In Калашников, 2008, č. 12.
ШИРОКОРАД, А. Б: История авиационного вооружения. Краткий очерк. Минск : Харвест, 1999, 556 с. ISBN 985-433-695-6.
 
Text: Mgr. Tomáš Hanich, VHÚ-VHM
Foto: VHÚ-VHM