Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností

Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností
08.10.2018
V dňoch 3. – 4. októbra sa v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností. Za účasti viac ako dvadsiatich referujúcich z piatich európskych krajín a ďalších hostí tu odzneli zaujímavé príspevky k uvedenému hektickému roku, ktorého 80. výročie si aj takto pripomíname.
Vojenský historický ústav v Bratislave reprezentoval jeho riaditeľ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. s príspevkom Prípravy na obranu Československa 1933 – 1938 s vyústením do všeobecnej mobilizácie čs. brannej moci v septembri 1938. Po ňom v rovnakom bloku, tematicky venovanom československej armáde, vystúpili Mgr. Peter Chorvát, PhD. (Koncepcia obrany Bratislavy v septembri 1938) a doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. (Čs. armáda na Slovensku po Mníchove a Viedenskej arbitráži). Vydarené medzinárodné vedecké podujatie pokračovalo aj druhým konferenčným dňom, v ktorom boli jednotlivé príspevky zamerané najmä na problematiku politiky a spoločnosti v uvedenom historickom období.     
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ