​Medzinárodná vedecká konferencia v Košiciach

​Medzinárodná vedecká konferencia v Košiciach
27.02.2020
Dňa 25. februára 2020 sa v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Slovensko a prvá svetová vojna“ , ktorej organizátorom bol Klub vojenskej histórie Beskydy. Zúčastnili sa na nej profesionálni historici, ako aj odborníci z radov občianskych združení zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a  Českej republiky, ktorí sa zameriavajú na výskum 1. svetovej vojny. Ako zástupca Vojenského historického ústavu sa na  konferencii aktívne zúčastnila Mgr. Jana Zaťková, PhD., ktorá vystúpila s príspevkom „Činnosť československých légií na talianskom fronte“.  Konferencia sa nezaoberala len vojnovými udalosťami 1. svetovej vojny, ale množstvo referátov bolo venovaných aj stopám, ktoré vojna po sebe zanechala napríklad v podobe vojnových cintorínov. Počas rokovacieho dňa tak odzneli príspevky s pohľadom na tragické udalosti 1. svetovej vojny, približujúce prežívanie vojny jej priamymi účastníkmi či záchranu pamiatok z obdobia 1. svetovej vojny     na Slovensku i v zahraničí. 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ