Ministerstvo obrany pomohlo obci Kapišová s presunom historických exponátov - tankov T-34

1
10.09.2020
Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Vojenského historického ústavu zapožičalo obci Kapišová dva tanky T-34/85. Doteraz stáli v katastri obce v poli ako symbolika bojov Karpatsko-duklianskej operácie. Za technickej pomoci profesionálnych vojakov z Práporu CSS v Prešove boli v týchto dňoch presunuté na zrekonštruované námestie obce.

„Je nesmierne dôležité, aby sme nielen poznali našu vojenskú históriu, ale tiež si ju aj s patričnou úctou pripomínali. Preto som rád, že obec Kapišová prišla s návrhom premiestniť tanky Vojenského historického ústavu z poľa na dôstojné miesto v centre obce," povedal minister obrany SR Jaroslav Naď. Doplnil tiež, že rezort chce aj takýmto spôsobom priblížiť verejnosti dôležité udalosti slovenskej histórie, medzi ktoré jednoznačne patria aj boje v Karpatsko-duklianskom priesmyku.

Ako uviedol starosta obce Kapišová Pavol Fek, návrh na umiestnenie historických exponátov na novozrekonštruované námestie získal jednohlasnú podporu obecného zastupiteľstva a rovnako tak aj súhlas obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na verejnej schôdzi. „V okolí exponátov chceme vybudovať oddychovú zónu s infocentrom a počítame tiež s osvetlením a bezpečnostným kamerovým systémom," uviedol. Zároveň poďakoval za pomoc Vojenskému historickému ústavu a tiež Ozbrojeným silám SR. „Obec nemala na presun finančné prostriedky. Sme preto vďační za pomoc vojakov, ktorí ho zvládli na výbornú," vyzdvihol.

„Tieto tanky sú súčasťou zbierkového fondu Vojenského historického ústavu, pričom ich presun sme zrealizovali s technickou pomocou Ozbrojených síl SR. Vojenskí špecialisti ich odbrzdili a vyradili prevodové stupne tak, aby ich bolo možné voľne ťahať a previezť," priblížil riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Miloslav Čaplovič. Dodal tiež, že predmetné tanky sú súčasťou vojenského múzea v prírode v areáli Duklianskeho bojiska, kde boli inštalované v 60. a 70. rokoch 20. storočia ako symbol prebiehajúcich ťažkých bojov v rokoch 1944 - 1945. Na novom mieste budú podľa jeho slov aj naďalej symbolizovať pohnutú vojenskú históriu v regióne severovýchodného Slovenska.

Autor: MO SR - KOd
Foto: VHÚ
Dátum: 09.09.2020