Návšteva českej delegácie vo Svidníku a na Dukle

Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku na návšteve vo Svidníku a na Dukle
23.09.2019
Dňa 18. septembra 2019 navštívila česká delegácia, ktorú tvorili  členovia Parlamentu Českej republiky a Zastupiteľského úradu Českej republiky na Slovensku, pamätné miesta bojov v Karpatsko-duklianskej operácii. Jej kroky viedli na Vyhliadkovú vežu na Dukle, Pamätník a vojnový cintorín 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle a Centrálnu expozíciu Vojenského historického ústavu – Vojenského historického múzea vo Svidníku.
Počas návštevy Vyhliadkovej veže na Dukle im bol poskytnutý odborný výklad obsahujúci informácie o predpokladoch, príčinách, priebehu a výsledkoch Karpatsko-duklianskej operácie. Následne sa česká delegácia presunula na Pamätník a vojnový cintorín 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, kde jej členovia položili k pamätníku veniec a poklonili sa pamiatke Čechov a Slovákov, ktorí za oslobodenie vlasti položili život. Následne vykonali prehliadku vojnového cintorína, kde naši hrdinovia „spia“ svoj večný sen. Po prehliadke Dukly sa presunuli do Svidníka, kde navštívili Centrálnu expozíciu Vojenského historického ústavu – Vojenského historického múzea vo Svidníku. Tu si vzácna návšteva, podobne ako na Dukle, vypočula odborný výklad týkajúci sa historických udalostí spojených s vojenskými dejinami Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Zároveň si prezrela zaujímavé a v mnohých prípadoch aj mimoriadne cenné exponáty prezentované v tejto expozícii. Po prehliadke expozície navštívili Pamätník a vojnový cintorín sovietskej armády a Park bojovej techniky v areáli múzea.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ