Návšteva delegácie Ministerstva obrany Českej republiky vo VHM Piešťany

Návšteva delegácie Ministerstva obrany Českej republiky vo VHM Piešťany
01.12.2021
Dňa 24. novembra 2021 navštívila Vojenské historické múzeum v Piešťanoch (ďalej len „VHM“) spoločná delegácia zložená z pracovníkov Odboru interného auditu a inšpekcie Ministerstva obrany Českej republiky, na čele s riaditeľom odboru Radekom Visingerom, a sekcie kontroly Ministerstva obrany Slovenskej republiky vedená generálnym riaditeľom sekcie Romanom Ďurekom. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva MO SR Daniel Bednár. Návšteva vo VHM sa uskutočnila ako  súčasť programu zahraničnej pracovnej návštevy českej delegácie,  v súlade s plánom bilaterálnej spolupráce uvedených zložiek MO ČR a MO SR na rok 2021. V priestoroch bývalého čs. leteckého pluku 3 gen. letca Milana Rastislava Štefánika hostí privítal plk. Miloslav Čaplovič, riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava (ďalej len „VHÚ“).  Vzácnych hostí oboznámil s históriou, prítomnosťou a s ďalším smerovaním ním vedeného vedeckého pracoviska. Osobitný dôraz pritom položil na priblíženie poslania múzea, jeho odborného zamerania a špecializácie a plánov na ďalší rozvoj múzea. Prehliadka expozícií múzea sa začala premietaním krátkeho dokumentu z dielne VHÚ o novootvorenej expozícii „Slováci v rovnošatách 1848 - 2020“. Potom nasledovali prehliadka expozície a predstavenie moderných informačných technológií, prostredníctvom ktorých sa poskytuje návštevníkom množstvo informácií o našich zbierkových predmetoch. V ďalšej časti programu sa uskutočnila komentovaná prehliadka stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 - 1992“.
 
Posledným bodom programu bolo premietanie 3D animácie, v ktorej sa v historických príbehoch z rokov 1919 až 2014 predstavuje 12 vybraných zbierkových predmetov z Piešťan, Svidníka a z vyhliadkovej veže na Dukle.
 
Na záver návštevy vedúci oboch delegácií vyjadrili úprimné poďakovanie za možnosť navštíviť VHM Piešťany a oboznámiť sa s činnosťou slovenských vojenských múzejníkov. Za náročnú prácu pri záchrane hmotných pamiatok dokumentujúcich vojenskú minulosť Slovenska a Československa im vyjadrili uznanie.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ