Návšteva príslušníkov NATO vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany

Návšteva príslušníkov NATO vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany
11.02.2019
Dňa 5. februára 2019 sa v priestoroch VHÚ – Vojenského historického múzea v Piešťanoch („VHM“) uskutočnilo služobné zamestnanie príslušníkov Generálneho štábu ozbrojených síl SR a veliteľstva pozemného komponentu NATO – LANDCOM/Izmir. Účastníkov zamestnania privítali riaditeľ VHM Piešťany a vedúci múzejného oddelenia – zástupca riaditeľa VHM, ktorí ich oboznámili s históriou pracoviska a programom akcie. Následne boli odprezentované prednášky „Malá vojna 1939“ a „Smer oslobodzovania Slovenska 1944-1945“, ktoré pripravili vedeckí pracovníci odboru vojensko-historických výskumov. Po skončení prednášok, ktoré odprezentovali odborní pracovníci VHM, sa uskutočnila živá diskusia, do ktorej aktívne vstúpili členovia francúzskych a maďarských ozbrojených síl zaoberajúci sa staršími dejinami. V ďalšej časti programu sa účastníci zamestnania oboznámili so zbierkovými predmetmi - historickými zbraňami z medzivojnového obdobia a z konca 2. svetovej vojny. Odborný pracovník VHM, Mgr. Tomáš Hanich im k tomu poskytol fundovaný odborný výklad. Zaujímavý program služobného zamestnania pokračoval komentovanou prehliadkou vonkajšej a vnútornej expozície VHM Piešťany a bol zavŕšený audio-vizuálnou prezentáciou vybraných zbierkových predmetov v 3D prezentačnej miestnosti VHM Piešťany, ktorého obstaranie, ako súčasť projektu CVZP, bolo spolufinancované zo zdrojov Európskej únie.
 
Text: VHÚ-VHM Piešťany
Foto: VHÚ-VHM Piešťany