Návšteva výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV vo VHM v Piešťanoch

Návšteva výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV vo VHM v Piešťanoch
28.06.2018
Kolektív historikov zo Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied zavítal dňa 23. júna 2018 do Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Vzácnu návštevu na pôde nášho vojenského múzea privítali riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., ktorý je zároveň predsedom odbornej Sekcie pre vojenské dejiny pri Slovenskej historickej spoločnosti, riaditeľ Vojenského historického múzea Piešťany mjr. Ing. Milan KUBIZNIAK a vedúci múzejného oddelenia – zástupca riaditeľa Vojenského historického múzea Bc. Mgr. Peter KADLEC. Okrem predmetného pracovného rokovania Výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied si historici prezreli priestory piešťanského Vojenského historického múzea a stálu expozíciu Výzbroj československej armády v rokoch 1945 – 1992. V rámci komentovanej prehliadky boli oboznámení aj s projektmi, na ktorých Vojenské historické múzeum spolupracovalo, výsledkom čoho je množstvo zdigitalizovaných múzejných predmetov, ktoré si môžu návštevníci pozrieť nielen v našich expozíciách, ale aj na webovej stránke Vojenského historického ústavu.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ