NEMECKÍ ŠTUDENTI SKRÁŠĽOVALI AREÁL NA DUKLE

NEMECKÍ ŠTUDENTI SKRÁŠĽOVALI AREÁL NA DUKLE
06.08.2019

Počas prvého tohtoročného augustového dňa sa v areáli Vyhliadkovej veže na Dukle a Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého armádneho zboru v ZSSR uskutočnila brigáda nemeckých študentov, ktorú zorganizovali Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej len „VHÚ“) a Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku.
Nemeckí študenti pod odborným dohľadom zamestnancov VHÚ – pracovníkov Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku svojou prácou zveľadili časť areálu Duklianskeho bojiska. Počas letného dňa vykonali viacero pomocných údržbárskych a záhradníckych prác, ktoré ocenia návštevníci tejto časti Duklianskeho bojiska. Pracovné nasadenie a zanietenosť nemeckých študentov ocenil predstaviteľ Krajskej pobočky Nemeckého ľudového zväzu starostlivosti o nemecké vojnové hroby Dr. Michal Bochin. Zároveň vyslovil želanie pokračovať v spolupráci pri skrášľovaní miest, na ktorých sa odohrali ťažké boje za našu slobodu. Za odvedenú prácu patrí všetkým zúčastneným úprimné poďakovanie.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ